fbpx

Doktor medicine Šekovići

Ovaj oglas je istekao

Dom zdravlja „Sveti Sava“ Šekovići

Doktor medicine Šekovići

OPIS RADNOG MJESTA
1.Doktor medicine – 1 izvršilac,

-Opis poslova
Poslove i radne zadatke doktora medicine obavlja i izvršava u skladu sa Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Domu zdravlja „Sveti Sava“ Šekovići.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
-Opšti uslovi za kandidate
1.Da su dražavljani Republike Srpske,
2.Da su stariji od 18 godina,
3.Da zadovoljavaju opšte zdravstvene sposobnosti
4.Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

-Posebni uslovi
1.VSS – medicinski fakultet
2.Položen stručni ispit.

-Uz prijavu na oglas priložiti:
1.Uvjerenje o državljanstvu,
2.Izvod iz matične knjige rođenih,
3.Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv kandidata,
4.Ovjerena fotokopija diplome,
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
6.Ljekarsko uvjerenje kandidat će dostaviti nakon okončanja izborne procedure.

Rok za prijavu je 8. (osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijava se dostavlja lično ili putem pošte na adresu:
Dom zdravlja „Sveti Sava“ Šekovići, ul. Neđe Mekića br. 3,
75450 Šekovići

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/doktor_medicine_-_jzu_dom_zdravlja_sveti_sava_sekovici/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.12.2018

Datum objave: 06.12.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.