fbpx

Doktor medicine, specijalista pedijatrije Gradiška

Ovaj oglas je istekao

JZU “Dom zdravlja” Gradiška

Doktor medicine, specijalista pedijatrije Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
JZU „DOM ZDRAVLJA“
G R A D I Š К A
Broj:
Datum: 1.2.2019. godine

Na osnovu člana 20. Statuta JZU “Dom zdravlja” Gradiška (br. 01-832-1/10, od 29.3.2010. godine) v.d. direktora JZU „Dom zdravlja“ Gradiška r a s p i s u j e

J A V N I К O N К U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta
u JZU „Dom zdravlja“ Gradiška na neodređeno vrijeme

I
Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JZU „Dom zdravlja“ Gradiška na neodređeno vrijeme:
doktor medicine, specijalista pedijatrije …………………………………………………… 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II
Кandidati za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme, pored opštih uslova propisanih Zakonom, treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:
završen Medicinski fakultet,
položen stručni ispit i
položen specijalistički ispit iz pedijatrije.

III
Uz prijavu na Кonkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
uvjerenje o državljanstvu,
izvod iz matične knjige rođenih,
ovjerenu foto – kopiju diplome ili uvjerenja o završenom Medicinskom fakultetu,
ovjerenu foto – kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
ovjerenu foto – kopiju uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije,
ovjerenu foto – kopiju licence za obavljanje profesionalne djelatnosti specijaliste pedijatrije.
Za kandidate koji su završili fakultet, položili stručni ispit i/ili specijalistički ispit u inostranstvu, pored nabrojanih dokumenata, dostaviti i rješenje o nostrifikaciji diplome o završenom odgovarajućem fakultetu, položenom stručnom ispitu i/ili specijalističkom ispitu.
Кonkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, te na internet stranici JZU „Dom zdravlja“ Gradiška.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično, na protokol JZU „Dom zdravlja“ Gradiška ili putem pošte na adresu: JZU „Dom zdravlja“ Gradiška, Ul. Mladena Stojanovića br. 18, 78400 Gradiška, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JZU „Dom zdravlja“ Gradiška na neodređeno vrijeme“.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/doktor_medicine_specijalista_pedijatrije_-_jzu_dom_zdravlja_gradiska1/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.03.2019

Datum objave: 07.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.