fbpx

Doktor medicine u Službi hitne medicinske pomoći Čelinac

Ovaj oglas je istekao

JZU Dom zdravlja „Sveti Vračevi“ Čelinac

Doktor medicine u Službi hitne medicinske pomoći Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA
1.Doktor medicine u Službi hitne medicinske pomoći ………. 1 izvršilac na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno odsutne doktorice, koja se nalazi na specijalizaciji uz uslov probnog rada 3 mjeseca uz mogućnost produženja probnog rada još do 3 mjeseca.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
1.Da je državljanin RS/BiH,
2.Da je punoljetan,
3.Da je zdravstveno sposoban,
4.Da nije kažnjavan, odnosno osuđivan za krivična djela i
da se protiv njega ne vodi krivični postupak

POSEBNI USLOVI:
I – Doktor medicine u SHP (određeno vrijeme):

Uslovi:
– Medicinski fakultet ili završena specijalizacija
– Položen stručni ispit ili specijalistički ispit
– Edukacija – bazični trening za hitnu pomoć

Uz prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ( originalna dokumenta ne smiju biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sledeća dokumenta:
– Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o nekažnjavanju,
– Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,
– Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,
– Svjedočanstvo o završenom fakultetu ili specijalizaciji
– Uvjerenje o završenoj edukaciji – bazični trening za hitnu pomoć

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objave u „Glasu Srpske“ i na Birou rada Čelinac.
Prijave sa dokazima slati na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Sveti Vračevi“ Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac – Komisiji za prijem radnika.
Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.
Ocjena probnog rada vrši se na načinu i po postupku utvrđenim opštim Aktom
Doma zdravlja i to od strane stručnog nadzora za praćenje njegovog rada, s tim da konačnu ocjenu rezultata probnog rada donosi poslodavac- direktor.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 23.09.2021

Datum objave: 15.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.