fbpx

Doktor specijalista porodične medicine ili doktor medicine Kozarska Dubica

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:

Doktor specijalista porodične medicine ili doktor medicine Kozarska Dubica

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLjA ,,KOZMA I DAMJAN,, KOZARSKA DUBICA
Ul Prote Vujasinovića bb 79240 Kozarska Dubica
Telefon: 052/416-393,
Tel/faks: 052/416-395,
Direktor:052/424-600,
E-mail:dzkd@teol.net

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:

1. Doktor specijalista porodične medicine ili doktor medicine – 3 izvršioca,

– Opis poslova:
Poslove i radne zadatke doktora specijaliste porodične medicine ili doktora medicine obavlja i izvršava u skladu sa Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja ,,Kozma i Damjan“ Kozarska Dubica.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za kandidate:
1. Da su dražavljani Republike Srpske,
2. Da su stariji od 18 godina,
3. Da zadovoljavaju opšte zdravstvene sposobnosti
4. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:
1. Završen medicinski fakultet
2. Završena specijalizacija iz oblasti porodične medicine ili doktor opšte medicine
3. Položen stručni ispit.
4. Položen specijalistički ispit

Uz prijavu na oglas priložiti:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv kandidata,
4. Ovjerenu fotokopiju diplome,
5. Ovjereno uvjerenje o položenom stručnom i specijalističkom ispitu,
6. Licencu
7. Biografiju-CV
8. Ljekarsko uvjerenje kandidat će dostaviti nakon okončanja izborne procedure.

Rok za prijavu je do popune upražnjenih mjesta nakon objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Prijava se dostavlja lično ili putem pošte na adresu:
Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Kozma i Damjan“ Kozarska Dubica, ul. Prote Vujasinovića bb, 79240 Kozarska Dubica.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 03.03.2021

Datum objave: 03.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.