fbpx

Električar Mrkonjić Grad

Na osnovu člana 26.,27.,28.,29. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16, 66/18), člana 33. i 34. Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću (broj : 3.3-6/12 od 12.06.2012. godine), člana 12. i 14. Pravilnika o radu „R-S Silicon“ d.o.o. Mrkonjić Grad ( broj : 3.1440-8/18 od 15.08.2018. godine), direktor „R-S Silicon“ d.o.o. Mrkonjić Grad, dana 02.07.2021. godine, r a s p i s u j e O G L A S za prijem radnika na određeno vrijeme

Električar Mrkonjić Grad

Opis posla:

Radnik na ovom radnom mjestu vrši: praćenje i kontrolu svih elektro postrojenja, održavanje uređaja i mašina sa aspekta elektro održavanja, obavljanje svih potrebnih intervencija na visoko naponskim i nisko naponskim postrojenjima pogona, radnik je dužan da otklanja zastoje što je hitnije i kvalitetnije moguće vodeći računa da rad obavlja na što bezbjedniji način.

Vremenski period zasnivanja radnog odnosa.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme sa mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa.

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

  • Da su stariji od 18 godina,
  • da posjeduju odgovarajuću zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

  • Srednja stručna sprema SSS (elektro smjera).

Potrebna dokumentacija.

Kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu fotokopiju),
  • ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi,
  • biografija.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Oglasa, „R-S Silicon“ d.o.o. Mrkonjić Grad obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Prijave za posao Električar Mrkonjić Grad možete dostaviti putem opcije “Prijavite se”, lično na protokol „R-S Silicon“ d.o.o. Mrkonjić Grad, Bjelajce bb, ili preporučenom poštom na adresu: „R-S Silicon“ d.o.o. Mrkonjić Grad, Bjelajce bb, 70 260, Mrkonjić Grad.
Kontakt telefon : 050/490-030.
Pošaljite svoj CV, Biografiju ili sliku. Dozvljene ekstenzije fajlova su: pdf, doc, docx i jpg maximalne veličine 5MB

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 12.08.2021

Datum objave: 13.07.2021


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.