fbpx

Električar na održavanju mašina i postrojenja Gradiška

Ovaj oglas je istekao
Metal ad Gradiška

"Metal" a.d. raspisuje K O N K U R S za popunu radnog mjesta:

Električar na održavanju mašina i postrojenja Gradiška

Opštih uslovi:

 • Državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovione,
 • stariji od 18 godina,
 • opšta zdravstvena sposobnost.

Potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

 •  III ili V stepen stručne spreme, KV ili VKV električar,
 • sa ili bez radnog iskustva u struci.

Poslodavac nudi:

 • Zasnivanje radnog odnosa na određeno sa probnim radom, a kandidatu bez radnog iskustva zasnivanje radnog odnosa uz pripravnički staž,
 • redovnu platu sa plaćenim porezima i doprinosima,
 • obezbjeđen topli obrok,
 • troškove prevoza u visini mjesečne karte.

Potrebna dokumenta:

 • Kopija diplome,odnosno dokaza o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu, ako ga ima,
 • izabrani kandidat je dužan priložiti dokaz o opštoj zdravstvanoj sposobnosti /ljekarsko uvjerenje/ prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Prijavu sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova za posao Električar na održavanju mašina i postrojenja Gradiška dostaviti lično ili poslati poštom  na adresu: METAL AD Gradiška, ul. Dositejeva br. 7, 78400 Gradiška, sa naznakom „Konkurs za prijem u radni odnos-ne otvarati“ ili putem opcije “Prijavite se”.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.09.2020

Datum objave: 10.09.2020


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.