fbpx

Fizioterapeut, KV vozač, Prozor-Rama

Ovaj oglas je istekao

Temeljem čl. 20.a stav. 1. Zakona o radu (Službene novine F BiH br. 26/16 i 89/18), čl. 28. Statuta Doma zdravlja „Rama“ i čl. 5. Pravilnika o radu Doma zdravlja „Rama“, ravnateljica Doma zdravlja raspisuje sljedeći N A T J E Č A J za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Fizioterapeut, KV vozač, Prozor-Rama

Temeljem čl. 20.a stav. 1. Zakona o radu (Službene novine F BiH br. 26/16 i 89/18), čl. 28. Statuta Doma zdravlja „Rama“ i čl. 5. Pravilnika o radu Doma zdravlja „Rama“, ravnateljica Doma zdravlja raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Fizioterapeut u Odjelu fizikalne rehabilitacije – 1 izvršitelj       
 2. KV vozač u Prometnoj službi – 1 izvršitelj, probni rad od jednog mjeseca

Opći uvjeti:

 • da ima navršenih 18 godina života
 • da je državljanin BiH
 • da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost

Posebni uvjeti:

Za radno mjesto pod 1)

 • završena prvi ciklus VSS fizioterapeutskog smjera
 • položen stručni ispit
 • radno iskustvo u struci od najmanje 8 mjeseci

Za radno mjesto pod 2)

 • završena srednja prometna škola ili KV vozač
 • radno iskustvo na poslovima vozača od najmanje 6 mjeseci

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti i sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

 • dokaz o stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod 1)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • potvrdu o radnom iskustvu
 • kopija vozačke dozvole za radno mjesto pod 2)

Kandidati su u prijavi obvezni navesti točne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, osobne podatke, te točnu kontakt adresu i kontakt telefon.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete tražene natječajem biti će pozvani na intervju.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti na adresu:

Dom zdravlja “Rama”

Splitska b.b.

88 440  P r o z o r

s naznakom “Prijava na natječaj”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izabrani kandidati dužni su prije stupanja na rad dostaviti liječničko uvjerenje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 26.02.2021

Datum objave: 19.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.