fbpx

Glavni knjigovođa Banja Luka

Triglav osiguranje

U skladu sa članom 42. Statuta Triglav osiguranje, akcionarsko društvo i članom 4. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Društvu, Izvršni odbor Društva raspisuje O G L A S za prijem radnika u radni odnos po osnovu ugovora o probnom radu

Glavni knjigovođa Banja Luka

Opšti uslovi za kandidate:

 • Da su stariji od 18 godina,
 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

Posebi uslovi za kandidate:

 • VSS ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poželjno u oblasti osiguranja,
 • odlično poznavanje rada na računaru, naročito u Microsoft Excelu, te računovodstvenim programima,
 • posjedovanje licence za sertifikovanog računovođu ili u postupku sticanja iste,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • preciznost i analitičnost u radu,
 • organizovanost i predanost u poslu.

Opis poslova:

 • Knjiženje poslovnih događaja u glavnu knjigu i pomoćne evidencije,
 • praćenje dinamike naplate potraživanja i plaćanja obaveza,
 • usaglašavanje obaveza i potraživanja sa poslovnim partnerima,
 • obračun PDV-a, izrada i podnošenje ostalih poreskih prijava,
 • praćenje zakonskih propisa i blagovoremeno provođenje,
 • odgovornost za praćenje i primjenu MRS i MSFI i lokalnog okvira finansijskog izvještavanja,
 • izrada periodičnih izvještaja za potrebe regulatora i Grupe,
 • komunikacija sa bankama, poreskom upravom i ostalim institucijama, kao i odgovornost za saradnju sa eksternom revizijom,
 • obavljanje drugih poslova prema nalogu rukovodioca.

Uz prijavu na konkurs za posao Glavni knjigovođa Banja Luka, kandidati su dužni dostaviti radnu biografiju, na adresu Prvog krajiškog korpusa 29, 78000 Banja Luka, sa naznakom „za konkurs“ ili putem opcije “Prijavite se”. 

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz oglasa komisija za prijem će obaviti selekcijski intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Pošaljite svoj CV, Biografiju ili sliku. Dozvljene ekstenzije fajlova su: pdf, doc, docx i jpg maximalne veličine 5MB

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.03.2021

Datum objave: 16.02.2021


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.