Glumac/a Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

NARODNO POZORIŠTE REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka

Glumac/a Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
Glumac/a (1 izvršilac).

(Napomena: radni odnos u pozorištu zasniva se u skladu sa važećim Zakonom o pozorišnoj djelatnosti.)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati za upražnjeno radno mjesto treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
-da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
-da su stariji od 18 godina,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

-VSS – AU, FDU, ASU, ADU (VII stepen stručne spreme/240 ECTS),
-Odsjek gluma.
II
Uz prijavu na Konkurs/kratku biografiju kandidata, sa obavezno naznačenom adresom prebivališta i kontakt telefonom, kandidati su obavezni dostaviti:
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija izvoda,
-uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci,
-diplomu ili ovjerenu kopiju diplome,
-uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 (tri) mjeseca ili pismena izjava kandidata, ovjerena od strane notara ili jedinice lokalne samouprave,
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 3 (tri) mjeseca ili pismena izjava kandidata, ovjerena od strane notara ili jedinice lokalne samouprave,
-ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 6 (šest) mjeseci (uvjerenje se dostavlja nakon završenog postupka prijema kandidata).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzimane u razmatranje.
Prijave dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Javna ustanova Narodno pozorište Republike Srpske, Ulica kralja Petra I Karađorđevića broj 78, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Za Konkurs.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljena provjera posebnih stručnih sposobnosti (audicija), a zatim i razgovor.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“ i na internet stranici Javne ustanove Narodno pozorište Republike Srpske.

O vremenu i mjestu javne stručne provjere kandidata, kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, biće blagovremeno obavješteni.

III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.09.2018

Datum objave: 12.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.