fbpx

Glumac Zenica

Ovaj oglas je istekao

Javna ustanova Bosansko narodno pozorište Zenica raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Glumac Zenica

Potrebni uslovi:

a) najmanje VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (240 ECTS bodova), Bolonjskog sistema studiranja – studijski program gluma

b) i/ili priznati glumac sa najmanje deset (10) godina radnog iskustva na poslovima traženog radnog mjesta i c) učešće u umjetničkim projektima realiziranim u profesionalnim pozorišnim produkcijama.

Opis posla:  uvježbava tekst uloge, radi tokom proba, u saradnji sa rediteljem, na oblikovanju uloge u skladu sa općom koncepcijom predstave, angažuje se samostalno u oblikovanju uloge, sprovodi utvrđenu koncepciju uloge i djela tokom predstave, tumači sve dodijeljene uloge i alternacije, epizode, statira, pjeva i igra u granicama svojih mogućnosti, savladava na vrijeme tekst uloge, a potpuno ovladava tekstom deset dana do premijere, po potrebi igra i u predstavama DOL scene, učestvuje u fotografisanju, reklamiranju, snimanju, gostovanju na TV i radio emisijama.

Posebni zahtjevi:Kandidati za radna mjesta iz člana I, uz svojeručno potpisanu prijavu na oglas, dužni su dostaviti i: a) detaljnu biografiju (za radna mjesta pod brojem 1. i 2. ista treba sadržavati poseban osvrt na radno umjetničko iskustvo u projektima pozorišne produkcije, odnosno dramske pedagogije), b) ovjerenu kopiju diplome ili svjedočanstva, c) dokaz o radnom iskustvu ili stažu (potvrda, uvjerenje o završenom pripravničkom stažu ili drugi važeći dokument), u skladu sa posebnim uslovima Javnog oglasa, Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 1. tačka b) koji umjesto univerzitetske diplome (VSS) imaju srednju stručnu spremu (SSS), dostavljaju dokaz o traženom radnom iskustva, rezultatima rada i preporuku direktora Pozorišta, što se odnosi i na kandidate pod rednim brojem 2. tačka b)., d) certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, najmanje A2 nivo u odnosu na Zajednički europski referentni okvir za jezike (CEFRL), koju dostavljaju samo kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 3., e) izvod iz matične knjige rođenih, f) uvjerenje o državljanstvu i g) potvrdu o prebivalištu – CIPS. V Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 1., pored navedenog iz člana IV, dužni su dostaviti i: a) popunjen poseban Dodatak prijavi sa podacima koji se odnose na dosadašnji glumački rad i realizirana glumačka ostvarenja kandidata, a prema uputama koje se mogu preuzeti na internetskoj stranici www.bnp.ba ili u Sekretarijatu Pozorišta svakog radnog dana od 9 do 15 sati, b) tri (3) preporuke pozorišnih umjetnika i stručnjaka sa reputacijom u pozorišnoj djelatnosti i umjetničkoj produkciji, c) dokazi i potvrde o osvojenim nagradama i priznanjima za ostvarenja u pozorišnoj umjetnosti (ukoliko ih umjetnik ima), d) potvrde o učešću u programima dramske i umjetničke edukacije (ukoliko ih umjetnik ima) i e) potvrde o učešću u međunarodnim pozorišnim projektima (ukoliko ih umjetnik ima);

) opće uslove: – da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH, – da je stariji od 18 godina i – da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se prijavljuje. Ljekarsko uvjerenje dostavlja kandidat koji bude izabran u roku od 15 (petnaest) dana od dana obavještenja o izboru u radni odnos.

Izvor: zdk-szz.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.02.2021

Datum objave: 09.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.