fbpx

Higijeničar, Nastavnici Jablanica

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica

Higijeničar, Nastavnici Jablanica

Na osnovu čl. 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 8. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja HNK-a, Članova 17., 18. i 43. Pravila o radu škole, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNK-a Mostar broj: 05-02-30-1497/20 od 19.08.2020. godine i Odluke Školskog odbora br: 01-40-36-671/20 od 01.09.2020. godine, Školski odbor JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica, raspisuje:

KONKURS

za upražnjena radna mjesta u školskoj 2020/21. godini,

na određeno vrijeme a najkasnije do 15.07.2021. godine, i to:

A) Na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

 1. Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac ( 18 časova )
 2. Nastavnik hemije – 1 izvršilac ( 12 časova)
 3. Nastavnik razredne nastave – 5 izvršilaca
 4. Nastavnik razredne nastave, (NPP na hrvatskom jeziku) – 2 izvršioca
 5. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti – 1 izvršilac, ( 10 časova)
 6. Nastavnik engleskog jezika i književnosti – 1 izvršilac, ( 19 časova)
 7. Nastavnik njemačkog jezika i književnosti -1 izvršilac, ( 10 časova)
 8. Nastavnik tehničke kulture – 1 izvršilac, ( 22 časa)
 9. Nastavnik fizike – 1 izvršilaca, ( 4 časa)
 10. Nastavnik katoličkog vjeronauka – 1 izvršilac ( 6 časova)
 11. Nastavnik historije – 1 izvršilac ( 8 časova)
 12. Nastavnik islamske vjeronauke – 1 izvršilac ( 22 časa)
 13. Nastavnik islamske vjeronauke – 1 izvršilac ( 8 časova)
 14. Nastavnik informatike – 1 izvršilac ( 6 časova)
 15. Nastavnik matematike – 1 izvršilac ( 16 časova)
 16. Nastavnik matematike – 1 izvršilac ( 12 časova)
 17. Higijeničar – 2 izvršioca ( 4 sata dnevno ), P.O. Krstac i P.O. Slatina
 18. Higijeničar – 1 izvršilac ( 8 sati dnevno ), P.O. Glogošnica
 19. Higijeničar – 1 izvršilac ( 8 sati dnevno ), Matična škola

B) Na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdalje do 15.07.2021. godine:

– Pedagog – 1 izvršilac

– Bibliotekar – 1 izvršilac ( 80% radnog vremena )

C) Na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 30.06.2021. godine:

– Nastavnik bosanskog jezika i književnosti – 1 izvršilaca, ( 18 časova)

Potrebno je da kandidati za navedene pozicije ispunjavaju općih uslova predviđenih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a i posebne uslove u pogledu stručne spreme predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a, kao i uslove iz Pravilnikom o radu Škole:

Potrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija):

 1. Prijava na konkurs sa kraćom biografijom (svojeručno potpisana),
 2. Diploma o završenoj školskoj spremi za odgovarajuće radno mjesto,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 4. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),
 5. Izvadak iz matične knjige rođenih – sa neograničenim rokom važenja.

Uslov pod 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu se ne odnosi na radna mjesta A) redni broj: 17., 18. i 19. na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu „Službene novine HNK-a broj: 6/2018“ prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima, imaju lica propisana članom 1. ovoga Zakona.

Kandidati koji budu primljeni na navedene pozicije će dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz konkursa obaviti će se intervju, o čemu će biti naknadno obaviješteni.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti neposredno ili poštom preporučeno na adresu:

JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica

Ul. Komune Vejle 28

88 420  JABLANICA

(„sa naznakom prijava na konkurs za radno mjesto“

(navesti radno mjesto/mjesta za koje se konkuriše), za Školski odbor)

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 25

Datum isteka: 17.09.2020

Datum objave: 09.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.