Higijeničar Prnjavor

Ovaj oglas je istekao

JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“Prnjavor

Higijeničar Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA

Higijeničar – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
– izvod iz matične knjige rođenih
– uvjerenje o državljanstvu RS-BiH
– ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj osnovnoj školi

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 22.12.2017.godine u 12.00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, samatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“Prnjavor, Ul.Rade Vranješević br.1. Prnjavor, sa naznakom „prijava na konkurs“.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/higijenicar_-_centar_srednjih_skola_ivo_andric_prnjavor1/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.12.2017

Datum objave: 06.12.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.