fbpx

Higijeničarka, Profesor fizike, Profesor matematike Mostar

Ovaj oglas je istekao

Karađoz-begova medres

Higijeničarka, Profesor fizike, Profesor matematike Mostar

Na osnovu člana 62. i člana 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a (Sl. novine HNK-a br. 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), čl. 8. i 9. Kolektivnog ugovora za oblast srednjeg obrazovanja u HNK-a (Sl. novine HNK-a br. 5/19) i člana 67. Pravila Karađoz-begove medrese, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a br. 05-02-30-1933-1/20, od 15.10.2020.godine i br. 05-02-30-1480-2/20 od 29.10.2020. godine, i Odluke Školskog odbora br. 01-07-985/20 od 11.11.2020. godine, Školski odbor Karađoz-begove medrese, raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

 1. Na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine
 1. Higijeničarka, 3 izvršioca (puno radno vrijeme)

B. Na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa neplaćenog odsustva, a najduže do 15.07.2021. godine

 1. Profesor fizike, 1 izvršilac (12 časova)
 2. Profesor matematike, 1 izvršilac (10 časova)

Opšti i posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem A/1

Opšti uslovi: Shodno odredbama Zakona o radu

Posebni uslovi: završena osnovna škola

Opšti i posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem B/1 i B/2

Opšti uslovi: Shodno odredbama Zakona o radu

Posebni uslovi: U skladu sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a (Sl. novine HNK-a br. 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) završena odgovarajuća stručna sprema, Nastavnom planu i programu, Normativnim aktima Karađoz-begove medrese kojima se zahtjeva ponašanje u skladu sa islamskim propisima.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže na konkurs;
 • diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju, a za radno mjesto pod rednim brojem A/1 dokaz o završenoj osnovnoj školi;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) od dana objavljivanja konkursa;

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o postupku, bodovanju i izboru kandidata za prijem u radni odnos u Karađoz-begovoj medresi, i to:

 • uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
 • uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu (poslije sticanja stručne spreme) u struci,
 • uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu van struke nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom
 • uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom
 • dokaz o postignutim rezultatima tokom školovanja (srednja škola i fakultet), rezultatima na takmičenjima Rijaseta IZ u BiH, federalnog, državnog i internacionalnog nivoa
 • Potvrda o volonterskom angažmanu u medresi, potvrda o vođenju i učešću u vjerskim i edukativnim projektima IZ-e.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe na temelju čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, ukoliko uz prijavu na konkurs od nadležnog ministarstva dostave dokaz o navedenom.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće telefonski obavješteni i pristupit ću intervjuu u ponedjeljak 01. 12. 2020. godine u vremenu od 11 do 13 sati. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u ovim novinama, lično ili putem pošte, preporučeno na adresu:

Karađoz-begova medresa

Sjeverni Logor bb

88 000 Mostar

(s naznakom Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta)

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje niti će kandidati moći pristupiti intervjuu.

Kandidati koji ne budu primljeni dokumentaciju mogu preuzeti 15 dana nakon završetka konkursne procedure.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 24.11.2020

Datum objave: 17.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.