fbpx

Inženjer mašinstva Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JNU ‘’Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske’’

Inženjer mašinstva Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JNU ‘’Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske’’ Banja Luka
Vidovdanska 43
78000 Banja Luka
Tel/faks: 051/218-322

К O N К U R S
za prijem u radni odnos:

1. Dipl. inž. mašinstva, 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:

1. Da je državljanin RS, BiH,
2. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
3. Da nije kažnjavan.

POSEBNI USLOVI:

VSS iz oblasti mašinstva,
Vozačka dozvola B kategorije,
Položen stručni ispit zaštite na radu i/ili zaštite od požara (nije eliminatorni kriterijum).

Radno iskustvo nije obavezno.
Radnik zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, nakon probnog rada definisanog Zakonom o radu ili za radnika bez radnog iskustva ugovor o pripravničkom stažu (12 mjeseci).

Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti vjerodostojne dokumente (original ili ovjerena kopija) o ispunjenosti navedenih opštih i posebnih uslova, kao i biografiju.
Uvjerenje o nekažnjavanju i ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon izbora kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu.

Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Instituta ili putem pošte na adresu JNU ‘’Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske’’ Banja Luka, Vidovdanska 43, 78000 Banja Luka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“.
Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/inzenjer_masinstva-_jnu_institut_za_zastitu_i_ekologiju_republike_srpske/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.05.2019

Datum objave: 08.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.