fbpx

Izbor direktora JU Osnovne škole „Aleksa Šantić“ Vojkovići

Na osnovu čl. 136. stav 1) tačka 6) i člana 137. stav 3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 2. stav 1) Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 49/18), Odluke Školskog odbora broj: 03-352/21 Školski odbor JU Osnovne škole „Aleksa Šantić“, Vojkovići, raspisuje KONKURS za

Izbor direktora JU Osnovne škole „Aleksa Šantić“ Vojkovići

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ”
VOJKOVIĆI – ISTOČNA ILIDžA

Na osnovu čl. 136. stav 1) tačka 6) i člana 137. stav 3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 2. stav 1) Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 49/18), Odluke Školskog odbora broj: 03-352/21 Školski odbor JU Osnovne škole „Aleksa Šantić“, Vojkovići, raspisuje

KONKURS
za izbor direktora JU Osnovne škole „Aleksa Šantić“, Vojkovići

I – Raspisuje se javni konkurs za izbor direktora JU Osnovne škole „Aleksa Šantić“, Vojkovići
II – Nadležnost: Direktor rukovodi radom škole.
III –Mandat: Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Opšti i posebni uslovi za izbor i imenovanje
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 1/16 i 66/18), posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 49/18) i to:
1)Da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
2)Da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
3)Nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, mogu ravnopravno konkurisati za direktora škole,
4)Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 2) ili 3),
5)Da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima,
6)Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
7)Da se protiv njega ne vodi krivični postupak
8)Da ima predložen program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovniog procesa u školi.

V – Dokumentacija koju su kandidati dužni priložiti uz prijavu:

1)Izvod iz matične knjige rođenih,
2)Uvjerenje o državljanstvu,
3)Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
4)Uvjerenje/potvrdu kojim dokazuje da ima najmanje pet godina iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
5)Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
6)Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (navedeno uvjerenje Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),
7)Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8)Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9)Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
10)Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

VI – Objavljivanje konkursa: Ovaj konkurs će biti objavljen posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

VII – Podnošenje prijava: Prijave se mogu dostavljati lično u zatvorenoj koverti ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“, Vojkovići, Druge sarajevske brigade 57, 71 214-Vojkovići.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata i isti neće biti vraćeni kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

VIII – Obavještavanje kandidata: Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.07.2021

Datum objave: 14.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.