fbpx

Izbor direktora- JU SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica

Izbor direktora- JU SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU SŠC„Milorad Vlačić“, Vlasenica
Sv.apostola Petra i Pavla 37,
tel.:056/734-833, e-mail: ss65@skolers.org
Broj: 97/20

Na osnovu člana 130. Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.Glasnik RS“, 41/18), člana 3. stav Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Sl.gasnik RS“, br.108/09), člana 15. tačka đ) Pravilnika o izboru i radu školskog odbora („Sl.glasnik RS“, broj 7/09) i Odluke o raspisivanju konkursa za izbor direktora škole br. 1301/19 od 31.12.2019.godine, Školski odbor SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica, raspisuje

KONKURS
za izbor direktora škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova:
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH;
-da je starije od 18 godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;
ispunjava i sljedeće uslove:
-ima završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz prethodne tačke,
-nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole,
-ima položen stručni ispit za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,
-ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju uslova:
-kratka biografija u kojoj se navode do sada ostvarivani rezultati u vaspitno-obrazovnom radu,
-diploma o stečenom obrazovanju,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu,
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
-uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-uvjerenje kojim dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
-ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost (ne starije od 6 mjeseci),
-program rada u narednom četverogodišnjem mandatu.

Direktor škole imenuje se na period od 4 godine.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Sve fotokopije moraju biti ovjerene.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora, u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica, ul. Sv. apostola Petra i Pavla br.37., 75 440 Vlasenica.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 27.02.2020

Datum objave: 12.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.