Izbor i imenovanje direktora JP “Vodovod” d.o.o. Ljubinje

Ovaj oglas je istekao

JP “Vodovod” d.o.o. Ljubinje

Izbor i imenovanje direktora JP “Vodovod” d.o.o. Ljubinje

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka d) i člana 11. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), čl. 43, 52.
i 53. Statuta JP “Vodovod” d.o.o. Ljubinje (“Službeni glasnik opštine”, broj
1/09) i Odluke Nadzornog Odbora od 25.3.2019. godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JP “Vodovod” d.o.o. Ljubinje

Pravni osnov
Nadzorni odbor JP “Vodovod” d.o.o. Ljubinje raspisuje Javni konkurs
za izbor i imenovanje direktora JP “Vodovod” d.o.o. Ljubinje u skladu sa
Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i Odlukom Nadzornog odbora o standardima i kriterijumima za izbor direktora.
Opis poslova
Nadležnosti, poslovi, obaveze i odgovornosti direktora regulisani su
Zakonom o javnim preduzećima i odredbama Statuta JP “Vodovod” d.o.o.
Ljubinje.
Mandat
Izbor i imenovanje direktora JP “Vodovod” d.o.o. Ljubinje vrši se na
period od 4 (četiri) godine.
Opšti uslovi:
– da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da su stariji od 18 godina,
– da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
– da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
– da nisu osuđivani za krivična djela koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova direktora,
– da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
– da nisu lica koja obavljaju izvršnu funkciju u političkoj stranci na bilo
kojem nivou organizovanja ili članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti.
Za dokaze iz t. 6. i 7. Opštih uslova kandidati dostavljaju pismenu izjavu.
Posebni uslovi:
– visoka ili viša stručna sprema, VI ili VII stepen (tehnički, ekonomski
ili pravni smjer),
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva,
– posjedovanje rukovodnih i organizacionih sposobnosti,
– program rada za mandatni period.
Potrebna dokumentacija uz prijavu
Uz prijavu za Konkurs kandidati su dužni dostaviti:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ovjerenu kopiju diplome,
– dokaz o radnom iskustvu,
– biografi ju o kretanju u službi,
– uvjerenje da nisu osuđivani, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični
postupak.
Izabrani kandidat naknadno će dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj
sposobnosti.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova
dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
Sa svim kandidatima koji ispune uslove iz ovog konkursa Nadzorni odbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: JP “Vodovod”
d.o.o. Ljubinje, Trg Nemanjića bb, 88 380 Ljubinje, sa naznakom: Javni konkurs za izbor direktora – ne otvaraj.
Objavljivanje Konkursa
Ovaj konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 03/2019. Predsjednik
25.3.2019. godine Nadzornog odbora,
Ljubinje Velemir Brborić, s.r.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.04.2019

Datum objave: 03.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.