fbpx

Izbor i imenovanje profesora i saradnika Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Izbor i imenovanje profesora i saradnika Univerzitet u Istočnom Sarajevu

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 10) Zakona o visokom obrazovanju ( „Službeni glasnik“, RS broj: 67/20) i Odluke Senata broj: 01-S-407-XI/20 od 25.12.2020. godine, Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje

K O N K U R S

Članica Univerziteta: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorijska ekonomija……..1 izvršilac
Adresa: Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Članica Univerziteta: Filozofski fakultet Pale
Katedra za matematiku
1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene…….1 izvršilac
Katedra za sinologiju
1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti (sinologija)…….1 izvršilac
Adresa: Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Članica Univerziteta: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje
1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva – Teorija i istorija likovne umjetnosti i Poetike i filozofije umjetnosti)……….1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Vajarstvo…..1 izvršilac
3. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Grafički dizajn…….1 izvršilac
Adresa: Vojvode Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje

Članica Univerziteta: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale
1. Za izbor nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke (Kineziologija sportske rekreacije i rehabilitacije)….. 1 izvršilac
Adresa: Stambulčić, 71 420 Pale

Članica Univerziteta: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Automatika i robotika………..1 izvršilac
Adresa: Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta: Muzička akademija Istočno Sarajevo
1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta: Gitara – glavni predmet………..1 izvršilac
Adresa: Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta: Tehnološki fakultet Zvornik
1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Hemijske tehnologije (Neorganska hemijska tehnologija i neorganski materijali)……..1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Hrana i piće…….1 izvršilac
Adresa: Karakaj, 75 400 Zvornik

Članica Univerziteta: Medicinski fakultet Foča
1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina (Stomatološka protetika)…..1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina (Dentalna patologija)……1 izvršilac
3. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Defektologija (Razvojni poremećaj)……….2 izvršioca
4. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Otorinolaringologija……..1 izvršilac
Adresa: Studentska 5, 73 300 Foča

Članica Univerziteta: Ekonomski fakultet Brčko
1.Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Informacione nauke – Društveni aspekti……1 izvršilac
Adresa: Studentska 11, 76 100 Brčko

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju posebne uslove utvrđene u članu 77.,odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju ( „Službeni glasnik RS“ broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19).

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:
– ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom prvom i drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta i ovjerenu kopiju diplome doktora nauka (za izbor u naučno-nastavna zvanja),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
– kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira iz člana 77. odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju ( „Službeni glasnik RS“ broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19) kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Kandidati koji konkurišu na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
Kandidati pod rednim brojem 1. završen Filozofski fakultet – smjer istorija umjetnosti-diplomirani istoričar umjetnosti, završene Doktorske studije iz oblasti istorije umjetnosti-IX stepen.
Kandidati pod rednim brojem 2. zavšenu Akademiju likovnih umjetnosti ili Fakultet primijenjenih umjetnosti – drugi ciklus studija –magisterij ili master-smjer Vajarstvo.
Kandidati koji se prijave na konkurs pod rednim brojem 2. na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje, prilikom predaje dokumenata treba da dostave i najmanje 10 opremljenih radova iz oblasti za koju konkurišu.
Kandidati pod rednim brojem 3. zavšenu Akademiju likovnih umjetnosti– prvi ciklus studija 240 ECTS bodova–smjer Grafički dizajn.
Kandidati koji se prijave na konkurs pod rednim brojem 3. na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje, prilikom predaje dokumenata treba da dostave i najmanje 10 opremljenih radova iz oblasti za koju konkurišu.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 17

Datum isteka: 14.01.2021

Datum objave: 30.12.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.