fbpx

Izbor i imenovanje ravnatelja Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku

Na temelju članka 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ“, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-K („Narodne novine HNŽ“, broj: 8/18 i 7/19), članaka 67., 70., 71. i 72. Statuta Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku, Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola („Narodne novine HNŽ“, broj: 2/2005), članka 11. Pravilnika o radu Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znaosti, kulture i športa HNŽ, broj: 05-02-30-704/21 od 15.04.2021. godine te Odluke Školskog odbora ur. broj: 56-02-186/21 od 27.04.2021. godine, Školski odbor Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku raspisuje sljedeći

Izbor i imenovanje ravnatelja Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku

Na temelju članka 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ“, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-K („Narodne novine HNŽ“, broj: 8/18 i 7/19), članaka 67., 70., 71. i 72. Statuta Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku, Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola („Narodne novine HNŽ“, broj: 2/2005), članka 11. Pravilnika o radu Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znaosti, kulture i športa HNŽ, broj: 05-02-30-704/21 od 15.04.2021. godine te Odluke Školskog odbora ur. broj: 56-02-186/21 od 27.04.2021. godine, Školski odbor Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja

Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku

Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

1. da ima najmanje višu stručnu spremu – VŠS, odnosno prvi ciklus visokog obrazovanja – bachelor ili baccalaureat (najmanje VI. stupanj stručne spreme),

2. da ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga osnovne škole, sukladno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ“, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16),

3. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi, 4. da nije krivično kažnjavan,

5. da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa,

6. da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja, s bilo kojim drugim članom Školskog odbora.

Ravnatelj škole imenuje se na mandat od 4 (četiri) godine.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  • prijava za natječaj, kratak životopis, diploma/svjedodžba o završenoj stručnoj spremi (rješenje o nostrifikaciji ukoliko je ista stečena u inozemstvu), uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi, potpisane i ovjerene izjave iz točke 5. i 6.

Prednost pri izboru ravnatelja, pod jednakim uvjetima, ima osoba s višim stupnjem stručne spreme, te ima najmanje 5 godina radnog iskustva u nastavi glazbenog obrazovanja.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje.

O rezultatima provedenog natječaja svi kandidati bit će obaviješteni pismenim putem u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti u sredstvima dnevnog javnog informiranja dostupnim na području Županije.

Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati su dužni dostaviti isključivo putem pošte preporučenom pošiljkom sa naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE BROTNJO – NE OTVARATI“ na adresu:

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BROTNJO U ČITLUKU

Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića br. 2

88 260 Čitluk

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.05.2021

Datum objave: 04.05.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.