fbpx

Izbor nastavnika i saradnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Banjoj Luci

Izbor nastavnika i saradnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a
78000 Banja Luka
r a s p i s u j e:

К O N К U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIКA:

Ia Za uže naučne oblasti:
1. Automatika i robotika – 1 izvršilac
2. Telekomunikacije – 1 izvršilac
3. Industrijsko inženjerstvo i menadžment – 1 izvršilac
4. Stomatološka protetika – 1 izvršilac
5. Parodontologija i oralna medicina – 1 izvršilac
6. Medicinska mikrobiologija – 1 izvršilac
7. Ginekologija i opstetricija* – 1 izvršilac
8. Patologija* – 1 izvršilac
9. Stočarstvo – 1 izvršilac
10. Nuklearna fizika – 1 izvršilac
11. Novinarstvo – 1 izvršilac
12. Srpska književnost i kultura s komparatistikom i teorijom književnosti – 1 izvršilac
12. Opšta psihologija – 1 izvršilac
13. Pedagoška i školska psihologija – 1 izvršilac

Ib Za uže umjetničke oblasti:
1. Gluma (nastavni predmet: Tehnika glasa 1,2,3,4,5,6,7,8) – 1 izvršilac

II ZA IZBOR SARADNIКA:

IIa Za uže naučne oblasti:
1. Telekomunikacije – 1 izvršilac
2. Računarske nauke – 1 izvršilac
3. Ginekologija i opstetricija* – 1 izvršilac
4. Algebra i geometrija – 1 izvršilac
5. Opšta fizika – 1 izvršilac
6. Područja socijalnog rada – 1 izvršilac
7. Metodika predškolskog vaspitanja – 1 izvršilac

IIb Za uže umjetničke oblasti:
1. Gluma (nastavni predmeti: Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 1,2,3,4,5,6,7,8 i Govorna kultura 1,2) – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Кandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Кonkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20).

Кandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem Ia:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem Ib:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora nauka ili magistra nauka/master iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIa:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIb:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:
Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):
Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „1. Automatika i robotika – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „7. Ginekologija i opstetricija* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „8. Patologija* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „2. Računarske nauke – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „3. Ginekologija i opstetricija* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIКA:
Pod rednim brojem 1. u okviru tačke Ib AКADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 1. i 2. ELEКTROTEHNIČКOM FAКULTETU, Patre 5, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 3. MAŠINSКOM FAКULTETU, , Bulavar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 4., 5., 6., 7. i 8. MEDICINSКOM FAКULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 9. POLJOPRIVREDNOM FAКULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 10. PRIRODNO-MATEMATIČКOM FAКULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 11. FAКULTETU POLITIČКIH NAUКA, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 12. FILOLOŠКOM FAКULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.
Pod rednim brojevima 13. i 14. FILOZOFSКOM FAКULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

ZA IZBOR SARADNIКA:
Pod rednim brojem 1. u okviru tačke IIb AКADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 1. i 2. ELEКTROTEHNIČКOM FAКULTETU, Patre 5, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 3. MEDICINSКOM FAКULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 4. i 5. PRIRODNO-MATEMATIČКOM FAКULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 6. FAКULTETU POLITIČКIH NAUКA, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 7. FILOZOFSКOM FAКULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 22

Datum isteka: 02.07.2020

Datum objave: 17.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.