fbpx

Izbor nastavnika i saradnika Univeritet u Istočnom Sarajevu

Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 10) Zakona o visokom obrazovanju ( „Službeni glasnik“, RS broj: 67/20) i Odluke Senata broj: 01-S-73-XIV/21 od 25.03.2021. godine, Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje K O N K U R S

Izbor nastavnika i saradnika Univeritet u Istočnom Sarajevu

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 10) Zakona o visokom obrazovanju ( „Službeni glasnik“, RS broj: 67/20) i Odluke Senata broj: 01-S-73-XIV/21 od 25.03.2021. godine, Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje

K O N K U R S

Članica Univerziteta: Tehnološki fakultet Zvornik
1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Neorganska i nuklearna hemija…………1 izvršilac
Karakaj, 75 400 Zvornik

Članica Univerziteta: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija…………1 izvršilac
Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Članica Univerziteta: Pedagoški fakultet Bijeljina
1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta psihologija……1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Metodika vaspitno – obrazovnog rada (Metodika nastave PP i PD)…..1 izvršilac
3. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Didaktika………1 izvršilac
Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Članica Univerziteta: Filozofski fakultet Pale
Katedra za srbistiku
1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Specifični jezici (srbistika)………1 izvršilac
Katedra za rusistiku
2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (rusistika)……….1 izvršilac
Katedra za anglistiku
3. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (anglistika)………..1 izvršilac
Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Članica Univerziteta: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Elektronika i elektronski sistemi……….1 izvršilac
2. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računarske nauke……..1 izvršilac
Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta: Saobraćajni fakultet Doboj
1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo………1 izvršilac
Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Članica Univerziteta: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Mašinstvo……………1 izvršilac
2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Mašinstvo……….1 izvršilac
Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta: Medicinski fakultet Foča
1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Hirurgija…………..1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Hirurgija………1 izvršilac
3. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Sestrinstvo……….1 izvršilac
4. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Defektologija (logopedija)……….1 izvršilac
5. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Otorinolaringologija……..1 izvršilac
6. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Oftamologija…….1 izvršilac
Studentska br.1, 73 300 Foča

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju posebne uslove utvrđene u članu 77.,odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju ( „Službeni glasnik RS“ broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19).
Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:
– ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom prvom i drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta i ovjerenu kopiju diplome doktora nauka (za izbor u naučno-nastavna zvanja),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
– kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira iz člana 77. odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju ( „Službeni glasnik RS“ broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19) kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 15

Datum isteka: 15.04.2021

Datum objave: 31.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.