fbpx

Izbor nastavnika i saradnika UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

Ovaj oglas je istekao

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

Izbor nastavnika i saradnika UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U BANjOJ LUCI
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a
78000 Banja Luka
raspisuje

K O N K U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Ia Za uže naučne oblasti:
1. Urbanizam i planiranje prostora – 2 izvršioca
2. Arhitektonsko projektovanje – 2 izvršioca
3. Hidro i termoenergetika – 1 izvršilac
4. Oftalmologija* – 1 izvršilac
5. Bolesti zuba – 3 izvršioca
6. Farmaceutska tehnologija i kozmetologija– 1 izvršilac
7. Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija – 1 izvršilac
8. Organska hemija – 1 izvršilac
9. Inženjerska geologija i geofizika* – 1 izvršilac
10. Grafičke tehnologije – 1 izvršilac
11. Procesno inženjerstvo* – 1 izvršilac
12. Pomoćne istorijske nauke* – 1 izvršilac
13. Ontologija – 1 izvršilac
Metodika vaspitno-obrazovnog rada – 1 izvršilac

Ib Za uže umjetničke oblasti:
1. Slikarstvo (nastavni predmeti: Crtanje 1,2; Crtanje i slikanje 1,2; Slikanje 1,2,3,4; Slikanje izborni 1,2,3,4; Večernji akt 1,2; Crtanje 3,4; Crtanje 5,6; Slikarstvo-metode umjetničkog istraživanja 1,2; Crtež-metode umjetničkog istraživanja 1,2 izborni) – 1 izvršilac
2. Reprodukcija muzike (nastavni predmeti: Solo pjevanje 1-8; Metodika solo pjevanja 1-4; Glavni predmet – Solo pjevanje 1 i 2 (master); Metodika glavnog predmeta – 3. Solo pjevanje 1 i 2 (master); Istorija izvođaštva – Solo pjevanje 1 i 2 (master); – 1 izvršilac
3. Gluma (nastavni predmeti: Scenski pokret (1-8); Scenski (1-2); Scenski pokret) – 1 izvršilac
4. Montaža (nastavni predmeti: Montaža 1,2,3,4,5,6,7,8; Montaža zvuka 1,2,3 i 4; Osnovi montaže 1 i 2; Uvod u digitalne medije 1 i 2; Osnovi digitalnih medija 1 i 2; Montaža I, II, III i IV; Digitalna postprodukcija I i II) – 1 izvršilac

II ZA IZBOR SARADNIKA:
IIa Za uže naučne oblasti:
1. Elektronika i elektronski sistemi – 1 izvršilac
2. Opšta elektrotehnika – 1 izvršilac
3. Računarske nauke* – 3 izvršioca
4. Oftalmologija* – 1 izvršilac
5. Pedijatrija* – 1 izvršilac
6. Neorganska i nuklearna hemija- 1 izvršilac
7. Regionalna geografija – 1 izvršilac
8. Novinarstvo – 1 izvršilac

III ZA IZBOR NASTAVNIKA STRANOG JEZIKA I VJEŠTINA:
1. Specifični jezici – Engleski jezik – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I, II i III dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20)

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem Ia:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 80. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem Ib:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora nauka ili magistra nauka/master iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 80. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIa:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 80. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem III:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome osnovnih studija ili diplome sa drugog ciklusa studija s najmanjom prosječnom ocjenom 8,0 i na prvom i na drugom ciklusu studija ili ekvivalent ili naučni stepen magistra nauka u odgovarajućoj oblasti sa najnižom prosječnom ocjenom i na osnovnom i na postdiplomskom studiju 8,0 ili ekvivalent,
-objavljene najmanje dva stručna ili naučna rada.

NAPOMENA:
Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):
Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „4. Oftalmologija* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „9. Inženjerska geologija i geofizika* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „11. Procesno inženjerstvo* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „12. Pomoćne istorijske nauke* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „1.Elektronika i elektronski sistemi – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „2.Opšta elektrotehnika – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „3. Računarske nauke* – 3 izvršioca“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „4. Oftalmologija* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „5. Pedijatrija* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.
Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „8. Novinarstvo – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
Pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 4. u okviru tačke Ib AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 1. i 2. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Bulavar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 3. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulavar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 4., 5. i 6. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 7. POLjOPRIVREDNOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 8. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 9. RUDARSKOM FAKULTETU, Save Kovačevića bb, 79 101 Prijedor,
Pod rednim brojevima 10. i 11. TEHNOLOŠKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 12., 13. i 14. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

ZA IZBOR SARADNIKA:
Pod rednim brojevima 1., 2 i 3. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 4. i 5. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojevima 6. i 7. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,
Pod rednim brojem 8. FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

ZA IZBOR NASTAVNIKA STRANOG JEZIKA IO VJEŠTINA:
Pod rednim brojem 1. FILOLOŠKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 21.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.