fbpx

Izbor nastavnika i saradnika Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje KONKURS

Izbor nastavnika i saradnika Univerzitet u Istočnom Sarajevu

OPIS RADNOG MJESTA
Broj:02.1/0335-2-26/20
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 10. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS broj – 67/20) i Odluka Senata broj: 01-S-197-I/20 od 23.07.2020. godine, 01-S-198-I/20 od 23.07.2020. godine, Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje

К O N К U R S

Organizaciona jedinica: Tehnološki fakultet Zvornik
1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija……..1 izvršilac
Кarakaj, 75 400 Zvornik

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina
1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene………..1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Socijalna psihologija ………..1 izvršilac
Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Organizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale
1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Rimsko pravo i istorija države i prava………….1 izvršilac
Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča
1. Za izbor nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna medicina i hirurgija………. 1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Onkologija……… 1 izvršilac
3. Za izbor nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Fiziologija………..1 izvršilac
4. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo……..1 izvršilac
5. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina………………….1 izvršilac
6. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke……..1izvršilac
Studentska br.1 , 73 300 Foča

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale
Кatedra za anglistiku
1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (anglistika)…….1 izvršilac
Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Pale
1. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučna oblast Informacione nauke (društveni aspekti)………..1 izvršilac
Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo
1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Zaštita zdravlja biljaka……….1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Šumarstvo (predmeti: Tipologija šuma i Zaštićena šumska područja)……1 izvršilac
3. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Šumarstvo (predmeti: Zaštita šuma i Patologija šumskog drveća)………1 izvršilac
4. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Ratarstvo……..1 izvršilac
5. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučna oblast Ekonomika poljoprivrede………1 izvršilac
Vuka Кaradžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči
1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije – nastavni predmet Istorija religije 1 i 2………..1 izvršilac
9. maja , 73 300 Foča

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju posebne uslove utvrđene u članu 77.,odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19).
Uz prijavu na Кonkurs kandidati prilažu:
– ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom prvom i drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju diplome doktora nauka (za izbor u naučno-nastavna zvanja),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
– kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira iz člana 77. odnosno 78. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19) kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 18

Datum isteka: 13.08.2020

Datum objave: 29.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.