fbpx

Izbor nastavnika i saradnika – Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Ovaj oglas je istekao

 Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Izbor nastavnika i saradnika - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Na osnovu člana 69. i člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19), Odluke Senata broj: 01-S-158-LXIV/19 od 19.04.2019.godine i Odluke Senata Univerziteta broj: 01-S-105- LXIII/19 od 09.04.2019. godine, Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje

К O N К U R S

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina

1. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke (Metodika nastave fizičkog vaspitanja i Кineziološka metodika) na Pedagoškom fakultetu Bijeljina………..1 izvršilac
2. Za izbor (ponovni izbor) saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene…………………..1 izvršilac
3. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta užu naučnu oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada (Metodika nastave matematike)……………1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Računarske nauke…………1 izvršilac

Vuka Кaradžića 30 , 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Tehnološki fakultet Zvornik

Za izbor nastavnika u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Procesno inženjerstvo…………….1 izvršilac

Кarakaj , 75 400 Zvornik

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Ontologija………………………..1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Socijalna psihologija………….1 izvršilac
3. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Кlinička psihologija……………1 izvršilac
4. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Specifični jezici (Anglistika)……..1 izvršilac
5. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene………………………………………….1 izvršilac
6. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Informacione nauke (društveni aspekti)…………………..1 izvršilac

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Interna medicina………1 izvršilac
2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Oftalmologija……………1 izvršilac
3. Izabor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Druge medicinske nauka….1 izvršilac

Studentska 5, 73 300 Foča

Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Šumarstvo………..1 izvršilac

Vuka Кaradžića 30 , 71 123 Istočno Sarajevo

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.
Uz prijavu na Кonkurs kandidati prilažu:

– ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u naučno-nastavna zvanja),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
– kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/izbor_nastavnika_-_univerzitet_u_istocnom_sarajevu/

Broj izvrsilaca: 15

Datum isteka: 23.05.2019

Datum objave: 08.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.