fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Spomen-područje Donja Gradina”

Javna ustanova “Spomen-područje Donja Gradina”

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Spomen-područje Donja Gradina”

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
člana 16. Zakona o Spomen-području Donja Gradina (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 16/96 i 1/09), Odluke Vlade Republike Srpske o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Spomen-područje Donja Gradina” Kozarska Dubica – Donja Gradina
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/20) i Odluke Vlade Republike
Srpske o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne
ustanove “Spomen-područje Donja Gradina” Kozarska Dubica – Donja
Gradina (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/20), Ministarstvo
prosvjete i kulture r a s p i s u j e+

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove
“Spomen-područje Donja Gradina”
Kozarska Dubica – Donja Gradina

I
Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Spomen-područje Donja Gradina” Kozarska Dubica – Donja Gradina.
II
Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,
4. da nisu otpuštani iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja Konkursa,
5. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
6. da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne,
izvršne ili sudske vlasti,
7. da mogu biti članovi samo jednog upravnog, nadzornog odbora ili
odbora za reviziju (uz saglasnost Vlade Republike Srpske).
Posebni uslovi:
1. završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent odgovarajuće
visokoškolske ustanove (arheološkog, pravnog, ekonomskog ili istorijskog
smjera),
2. najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
3. posjedovanje rukovodnih i organizacionih sposobnosti, dokazani rezultati i uspjeh pri obavljanju ranijih funkcija.
III
Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod t. 1. i 2, kao i dokaze o ispunjenosti posebnih uslova.
Dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod t. 4, 5, 6. i 7. kandidati su dužni
priložiti u formi ovjerene pisane izjave. Dokaz o opštem uslovu navedenom
pod tačkom 3. dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon okončanja postupka
imenovanja.
Dokazi (dokumenti) dostavljaju se u originalu ili ovjerenom prepisu.
IV
Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu: Ministarstvo prosvjete
i kulture, Trg Republike Srpske 1, sa naznakom: Komisija za izbor direktora
Javne ustanove “Spomen-područje Donja Gradina” Kozarska Dubica – Donja
Gradina.
V
Rok za donošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Nezavisne
novine”.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
VI
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Broj: 07.032/052-1918-1/20
9.9.2020. godine Ministar
Banjaluka Mr Natalija Trivić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 91

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 17.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.