fbpx

JAVNI KONKURS za upražnjena radna mjesta Poreska uprava

Ovaj oglas je istekao

Poreska uprava Republike Srpske

JAVNI KONKURS za upražnjena radna mjesta Poreska uprava

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

  I – 1   Poreska uprava

1.1.         Stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar

Istočno Sarajevo, PJ Istočno Novo Sarajevo                                                2 izvršioca

1.2.         Viši stručni saradnik za naplatu i usluge, Područni centar

Istočno Sarajevo, Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica        1 izvršilac

1.3.         Viši stručni saradnik za naplatu i usluge, Područni centar

Zvornik, Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica                       1 izvršilac

1.4.         Viši stručni saradnik za naplatu i složene usluge, Područni

centar Zvornik, Odjeljenje naplate za pravna lica                                      1 izvršilac

1.5.         Viši stručni saradnik za obradu predmeta, Područni centar

Prijedor, PJ Prijedor                                                                                   1 izvršilac

1.6.         Viši stručni saradnik za naplatu i usluge, Područni centar

Doboj, Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica                    1 izvršilac

1.7.         Viši stručni saradnik za obradu predmeta, Područni centar

Bijeljina, PJ Bijeljina                                                                                  1 izvršilac

1.8.         Mlađi poreski inspektor, Područni centar Bijeljina,

Odjeljenje za kontrolu                                                                                   1 izvršilac

1.9.         Stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar

Bijeljina, PJ Bijeljina                                                                                  1 izvršilac

1.10.      Stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar

Bijeljina, PJ Šamac                                                                                      1 izvršilac

1.11.      Viši stručni saradnik za praćenje stanja na karticama poreskih

obveznika i kontima Glavne knjige, Sjedište Poreske uprave, Sektor

za centralnu obradu poreskih dokumenata                                                    1 izvršilac

1.12.      Viši stručni saradnik za doprinose, Sjedište Poreske uprave,

Sektor za usluge poreskim obveznicima                                                       1 izvršilac

1.13.      Viši stručni saradnik za pružanje elektronskih usluga,

Sjedište Poreske uprave, Sektor za usluge poreskim obveznicima           1 izvršilac

1.14.      Viši stručni saradnik za naplatu i složene usluge, Područni

centar Banja Luka, Odjeljenje naplate za pravna lica                                  2 izvršioca

1.15.      Viši stručni saradnik za naplatu i usluge, Područni centar

Banja Luka, Odjeljenje naplate za preduzetnike                                            1 izvršilac

1.16.      Viši stručni saradnik za registraciju i usluge, Područni centar

Banja Luka, PJ Banja Luka                                                                              2 izvršioca

1.17.      Viši stručni saradnik za prijem i obradu poreskih prijava,

Područni centar Banja Luka, PJ Banja Luka                                                  2 izvršioca

1.18.      Viši stručni saradnik za naplatu i usluge, Područni centar

Banja Luka, Odjeljenje naplate za fizička lica, takse i kazne                     1 izvršilac

1.19.      Stručni saradnik za naplatu, Područni centar Banja Luka,

Odjeljenje naplate za fizička lica, takse i kazne                                       1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko-identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ,  potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama MPO-1002 i drugim prijavama, i vodi upravni postupak po istom, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ, potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama  MPO-1002 i drugim prijavama, i vodi upravni postupak po istom, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Obavlja terensku i kancelarijsku kontrolu zakonitosti i pravilnosti postupka prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza kod preduzetnika i fizičkih lica iz nadležnosti Centra, obavlja sve vrste posebnih poreskih kontrola, izrađuje rješenja o povratu i preknjižavanju u vezi sa kontrolom, obavlja kontrolu podnošenja zahtjeva za fiskalizaciju, donosi rješenja o fiskalizaciji i ostale poslove vezane za fiskalizaciju, obavještava PJ o izmirenim obavezama u vezi sa odjavom JIB, priprema predmete za arhiviranje, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko-identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko-identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

Prati stanja i promjene u javnim prihodima nastalim na osnovu utvrđenih zaduženja, uplata, preknjižavanja i povrata, kontroliše ispravnost knjiženja na analitičkim računima poreskih obveznika i sintetičkim računima po vrstama poreza; kontaktira druge organizacione jedinice PURS radi rješavanja složenih situacija kod knjiženja i grešaka u knjiženju, prati analitičke račune poreskih obveznika i usaglašava ih sa sintetičkim evidencijama u poreskom knjigovodstvu; radi na  izradi izvještaja za krajnje korisnike u skladu sa  Pravilnikom o sistemu poreskog knjigovodstva, izrađuje najsloženije analize iz oblasti poreskog knjigovodstva, koordinira izradu izveštaja, vrši njihovu provjeru i stara se o blagovremenosti dostavljanja istih; obavlja eksternu komunikaciju sa krajnjim korisnicima i davanje informacija u vezi sa poslovima koji se tiču ispravnosti stanja na računima poreskih obveznika; prati propise i inicira promjene u sistemu; priprema konta GK, vrši knjiženja i kreira početno stanje; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Daje odgovore poreskim obveznicima na konkretna pitanja u vezi sa primjenom propisa o doprinosima i propisa o registraciji obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa putem pisane korespondencije, pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u vezi sa primjenom propisa o doprinosima i propisa o registraciji obveznika doprinosa, putem neposrednog kontakta u prostorijama Odjeljenja, pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u vezi sa primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, priprema prijedloge za ažuriranje i kreiranje veb-sajta PURS u dijelu koji se odnosi na doprinose i registraciju obveznika doprinosa, priprema brošure, javne pozive, poreske kalendare, publikacije i druge edukativne materijale iz oblasti doprinosa i registracije obveznika doprinosa, priprema instrukcije, uputstva, obavještenja, objašnjenja i druge pravne akte iz oblasti doprinosa i registracije obveznika doprinosa, priprema teme i organizuje seminare, okrugle stolove i druge oblike javnog informisanja poreskih obveznika iz oblasti doprinosa i registracije obveznika doprinosa, vrši stručnu obuku službenika PURS iz oblasti doprinosa i registracije obveznika doprinosa, priprema inicijative za izmjenu postojećih i nacrte novih propisa iz oblasti doprinosa i registracije obveznika doprinosa, priprema odgovore na pitanja koja se često postavljaju iz oblasti doprinosa i registracije obveznika doprinosa, definiše funkcionalne zahtjeve za izmjenu postojećih aplikacija i uvođenje novih aplikacija kod promjene propisa i uvođenja novih propisa, priprema prijedloge za izmjene i dogradnju softverskih aplikacija koje se odnose na doprinose i registraciju obveznika doprinosa, verifikuje ispravnost i tačnost softverskih aplikacija koje se odnose na doprinose i registraciju obveznika doprinosa, pruža stručnu pomoć službenicima kontakt centra PURS iz oblasti doprinosa i registracije obveznika doprinosa, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.

Daje odgovore poreskim obveznicima na konkretna pitanja u vezi sa primjenom poreskih propisa putem telefona i kontakt centra (Call centre), daje odgovore poreskim obveznicima na konkretna pitanja u vezi sa primjenom poreskih propisa putem elektronske pošte, daje odgovore poreskim obveznicima na konkretna pitanja u vezi sa primjenom poreskih propisa putem društvenih mreža, pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima putem neposrednog kontakta u prostorijama Odjeljenja, učestvuje u aktivnostima za ažuriranje vebsajta PURS, prosljjeđuje pitanja drugim organizacionim jedinicama radi preduzimanja adekvatnih radnji i mjera, inicira izradu brošura i drugih edukativnih materijala iz oblasti poreza, sistematizuje i objavljuje odgovore na pitanja koja se često postavljaju, pruža usluge o načinu korišćenja veb-sajta PURS i portala eUsluge PURS, inicira izmjene i dogradnju softverskih aplikacija, testira nove i nadograđene softverske aplikacije, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i pomoćnika direktora, pruža pojedinačne informacije o stanju na jedinstvenoj kartici poreskog obveznika u skladu sa metodologijom rada, vrši pomoć prilikom stručne obuke službenika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, vodi upravni postupak u postupku registracije, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima sve poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.17.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, učestvuje u vođenju manje složenih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, utvrđuje tržišnu i nabavnu vrijednost nepokretnosti radi utvrđivanja osnovice za obračun kapitalne dobiti, priprema i kompletira spise po žalbama, obrađuje zahtjeve, rješava sporne poreske prijave i izrađuje izvještaje, potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama  MPO-1002 i drugim prijavama, i vodi upravni postupak po istom, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.18.

Obrađuje i evidentira obaveze za plaćanje poreza, kazni, taksi i ostalih naknada po zahtjevima drugih organa, kontinuirano prati plaćanje po izdatim rješenjima, obrađuje zahtjeve za povrat i preknjižavanje, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate po donesenim rješenjima i računima poreza na nepokretnosti koji nisu plaćeni u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.19.

Evidentira obaveze za plaćanje kazni, taksi i ostalih naknada po zahtjevima drugih organa, postupa po navedenim zahtjevima, kontinuirano prati plaćanje po izdatim rješenjima, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, prati naplatu i preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate po donesenim rješenjima za obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa

III Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje dvije (2) godine iskustva u struci ili jedna (1) godina iskustva na inspekcijskim poslovima; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen ispit za vozača motornog vozila „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet, drugi fakultet pravnog smjera ili fakultet političkih nauka; VII stepen stručne spreme; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.17.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.18.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.19.

Završena srednja škola (gimnazija, ekonomska, upravna ili tehnička); IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi školskoj spremi, priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju za radna mjesta označena pod brojem: 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., i 1.18.;

b) diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.9., 1.10., i 1.19.

v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

g) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radno mjesto označeno pod brojem: 1.8. (mlađi poreski inspektor) obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi školskoj spremi za radna mjesta označena pod brojem:1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14.,1.15., 1.16., 1.17., i 1.18.;
 • diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.9., 1.10., i 1.19.
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • vozačke dozvole „B” kategorije za radno mjesto označena pod brojem: 1.8.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

                                                                                                                          VD DIREKTORA  

 Saša Gligorić

Izvor: Agencija za državnu upravu RS

Broj izvrsilaca: 23

Datum isteka: 01.08.2020

Datum objave: 20.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.