fbpx

Javni natječaj za prijem sudskih vježbenika / pripravnika Čapljina

Ovaj oglas je istekao

OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

Javni natječaj za prijem sudskih vježbenika / pripravnika Čapljina

Na temelju članka  45. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14), članka 34. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini broj: 053-0-Su-467/10, 224/13, 967/13 i 147/17 i Pravilnika o uvjetima i načinu prijema sudskog vježbenika/pripravnika i osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Čapljini broj: 053-0-Su-17-294 od 03.04.2017.godine, predsjednica suda objavljuje:

J A V N I    N A T J E Č A J

za prijem sudskih vježbenika/pripravnika

– za stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Čapljini

  • Vježbenik/pripravnik – VSS, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – 1 (jedan) izvršitelj.

Opis poslova: poslovi i zadaci radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju do dvije godine.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, („Službene novine F BiH“ broj: 29/03, 23/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini i to:

  • VSS, diplomirani pravnik, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke

Uz prijavu na Javni natječaj potrebno je dostaviti slijedeće dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

  1.  Diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06. 04.1992.godine
  2. Uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija
  3. Uvjerenje Službe  za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje)
  4. Rješenje nadležne ustanove o utvrđenom stupnja invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stupanj invalidnosti  od 60% i više)
  5. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice.

Izbor i prijem sudskog vježbenika/pripravnika – za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih Pravilnikom o uvjetima i načinu prijema sudskog vježbenika/pripravnika i osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Općinskog suda  u Čapljini.

Ostale dokumente o ispunjavanju općih  uvjeta natječaja izabrani kandidat će biti dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja.

Prijavu na natječaj uz sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnim tablama Službe za zapošljavanje Čapljina, Stolac, Neum i Ravno, te oglasne table Općinskog suda u Čapljini, na web stranici ovog suda http://opsud-capljina.pravosudje.ba, putem prijemnog ureda pisarne Suda ili putem pošte  na adresu:

OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 12

88 300 Čapljina

sa naznakom

za Javni natječaj za prijem vježbenika/pripravnika

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumenti se vraćaju samo na osobni zahtjev i uz osobno preuzimanje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 23.09.2021

Datum objave: 09.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.