fbpx

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos u SKB Mostar

Ovaj oglas je istekao

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos u SKB Mostar

Na temelju članka 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ 26/16 i 89/18), članaka 45. i 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, članka 7. Pravilnika o radu SKB Mostar br.7615/2/18, te Odluke ravnatelja evid. broj 2990/20, Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa sjedištem u Mostaru, Bijeli Brijeg bb, objavljuje sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos u SKB Mostar

Neodređeno vrijeme za radna mjesta:

 1. Električar u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj
 2. Administrativni djelatnik na Kliničkom zavodu za radiologiju –  1 izvršitelj
 3. Koordinator za kvalitetu i sigurnost hrane u Službi za prehranu bolesnika – 1 izvršitelj
 4. Referent za administrativne poslove i odnose sa pacijentima u Uredu za nadzor i unapređenje kakvoće – 1 izvršitelj

Određeno vrijeme u trajanju do 2 godine u ovisnosti radi li se o zamjeni djelatnika na trudničkom, porodiljskom, dugotrajnom bolovanju i neplaćenom odsustvu:

5.Magistar kemije u  Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku – 1 izvršitelj

6. Administrativni djelatnik na Klinici za infektivne bolesti – 1 izvršitelj

7. Administrativni djelatnik na Klinici za onkologiju – 1 izvršitelj

8. Referent na protokolu za otpremu pošte u Službi za pravne i opće poslove – 1 izvršitelj

9. Rukovalac boca pod tlakom u Službi za tehničke djelatnosti – 2 izvršitelja

10. Djelatnik za transport hrane u Službi za prehranu bolesnika – 1 izvršitelj

11. Fizički djelatnik u Službi za tehničke djelatnosti – 4 izvršitelja

12. Servirka u Službi za prehranu bolesnika – 4 izvršitelja

13. Spremačica u Transfuzijskom centru – 2 izvršitelja

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto koji su definirani Zakonom o radu. Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad sukladno Pravilniku o radu SKB Mostar.

Opći uvjeti:  –  propisani Zakonom o radu FBIH

Posebni uvjeti: 

Za radno mjesto pod točkom 1. Električar u Službi za tehničke djelatnosti

 • SSS – elektrotehničkog  smjera
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje pet godina

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Obavlja pregled i otkriva kvarove na elektromehaničkim sklopkama i uređajima.
 • Obnaša složenije poslove i radne zadatke demontaže, popravke i montaže sklopiva i uređaja i vrši kontrolu njihovog rada prema tehničkim uputama.
 • Po potrebi obavlja i druge poslove i radne zadatke iz djelokruga svoga rada i stručnosti koje dobiva od poslovođe radionice i voditelja službe.

Za radno mjesto pod točkom 2. Administrativni djelatnik na Kliničkom zavodu za radiologiju

 • SSS
 • Radno iskustvo na poslovima administrativnog djelatnika u zdravstvenim ustanovama

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Upisuje bolesnike koji se primaju na liječenje i priprema potrebnu dokumentaciju piše po diktatu i prepisuje medicinsku dokumentaciju i druge dopise prema potrebi
 • Vodi sve evidencije o radu klinike, odjela
 • Obavlja i druge poslove iz domena svoje stručnosti, po nalogu glavnog  administratora, glavne medicinske sestre odjela, klinike i voditelja odjela odnosno predstojnika klinike

Za radno mjesto pod točkom 3. Koordinator za kvalitetu i sigurnost hrane u Službi za prehranu bolesnika

 • KV
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Provjera organoleptičkih svojstava hrane nakon transporta
 • Vođenje evidencije o sanitarnim pregledima djelatnika Odsjeka za nabavku, kontrolu i distribuciju hrane
 • Radi i druge poslove koje dobije od voditelja

Za radno mjesto pod točkom 4. Referent za administrativne poslove i odnose sa pacijentima u Uredu za nadzor i unapređenje kakvoće

 • VSS/VII stupanj stručne spreme
 • Najmanje četiri godine radnog iskustva u struci, od čega najmanje tri mjeseca radnog iskustva na poslovima uspostave, održavanja i unapređenja sustava poboljšanja kvalitete i sigurnosti u zdravstvu
 • Radno iskustvo na poslovima iz oblasti zdravstva
 • Poznavanje rada na računalu
 • Poznavanje engleskog jezika

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Sudjeluje u razvoju, planiranju i promicanju kvalitete kao i izgradnji mehanizma kvalitete i sigurnosti
 • Sudjeluje u uspostavi sustava poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvene ustanove
 • Sudjeluje u izradi plana upravljanja kvalitetom i upravljanja rizikom organizacijskih jedinica
 • Obavlja i sve druge poslove po nalogu Voditelja Ureda

Za radno mjesto pod točkom 5.  Magistar kemije u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku

 • VSS, magistar kemije – smjer analitička biokemija
 • Potvrda o obavljenoj praksi za traženo zanimanje
 • Radno iskustvo u medicinsko – biokemijskom laboratoriju u trajanju od najmanje jedan mjesec

Kratak opis radnog mjesta

 • Sudjeluje s liječnikom specijalistom kod uvođenja novih tehnoloških postupaka
 • Surađuje s liječnikom specijalistom na provođenju svih parametara za ocjenu kvaliteta novouvedenih tehnoloških postupaka
 • Razrađuje novo postavljene metode  s tehnikom  izvođenja upoznaje laboratorijske tehničare
 • Izrađuje standardne otopine i ostale reagense potrebne za izvođenje pojedinih pretraga,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka i voditelja odjela

Za radno mjesto pod točkom 6. Administrativni djelatnik na Klinici za infektivne bolesti

 • SSS
 • Radno iskustvo na poslovima administrativnog djelatnika u zdravstvenim ustanovama

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Upisuje bolesnike koji se primaju na liječenje i priprema potrebnu dokumentaciju
 • Piše po diktatu i prepisuje medicinsku dokumentaciju i druge dopise prema potrebi
 • Vodi sve evidencije o radu klinike, odjela
 • Obavlja i druge poslove iz domena svoje stručnosti, po nalogu glavnog administratora, glavne medicinske sestre odjela, klinike i voditelja odjela  odnosno predstojnika klinike

Za radno mjesto pod točkom 7. Administrativni djelatnik na Klinici za onkologiju

 • SSS
 • Radno iskustvo na poslovima administrativnog djelatnika u zdravstvenim ustanovama

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Upisuje bolesnike koji se primaju na liječenje i priprema potrebnu dokumentaciju
 • Piše po diktatu i prepisuje medicinsku dokumentaciju i druge dopise prema potrebi
 • Vodi sve evidencije o radu klinike, odjela
 • Obavlja i druge poslove iz domena svoje stručnosti, po nalogu glavnog  administratora, glavne medicinske sestre odjela, klinike i voditelja odjela  odnosno predstojnika klinike

Za radno mjesto pod točkom 8. Referent na protokolu za otpremu pošte u Službi za pravne i opće poslove

 • SSS
 • Potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Preuzima poštu pojedinih klinika, odjela i službi
 • Raspoređuje, kovertira i adresira poštu, te predaje dostavljačima na dostavu putem dostavne ili poštanske knjige
 • Otprema hitnu poštu, fakture, telegrame i poštu vezanu rokovima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu službe i pomoćnika ravnatelja

Za radno mjesto pod točkom 9. Rukovalac boca pod tlakom u Službi za tehničke djelatnosti

 • KV
 • Potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Obnaša poslove utovara, istovara boca pod tlakom, prati njihov transport.
 • Kontrolira ispravnost ventila i dihtunga na bocama i instalacijama za snabdijevanje kisikom, plinom, zrakom i slično.
 • Po potrebi obavlja i druge poslove i radne zadatke iz djelokruga svoga rada i stručnosti po nalogu voditelja službe.

Za radno mjesto pod točkom 10. Djelatnik za transport hrane u Službi za prehranu bolesnika

 • KV
 • Potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Preuzimanje hrane (spravljenih obroka) iz kuhinje zajedno sa servirkama i dostavljanje na Klinike-Odjele
 • Pranje, održavanje i dezinficiranje vozila za prijevoz hrane
 • Po potrebi obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada koje dobije od voditelja Odsjeka prehrane

Za radno mjesto pod točkom 11. Fizički djelatnik u Službi za tehničke djelatnosti

 • NK
 • Potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u zdravstvenim  ustanovama

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Prijenos i transport nepokretnih i težih bolesnika
 • Pomaganje kod pregleda i po potrebi obrade nepokretnih i težih bolesnika
 • Prijenos i transport umrlih i drugog materijala na patologiju
 • Prijenos umrlih u mrtvačnicu bolnice
 • Obavljanje i drugih poslova, zavisno od radnog mjesta, po nalogu pretpostavljenih

Za radno mjesto pod točkom 12. Servirka u Službi za prehranu bolesnika

 • NK
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Kratak opis radnog mjesta

 • Transport gotovih obroka iz centralne kuhinje i raspodjela na klinici / odjelu; sklanjanje prljavog posuđa
 • Pripremanje i serviranje napitaka i jednostavnih jela
 • Pomaganje medicinskoj sestri pri podjeli obroka
 • Obavljanje i drugih poslova i radnih zadataka sukladno svom radnom mjestu, po nalogu medicinske sestre odsjeka i glavne medicinske sestre odjela

Za radno mjesto pod točkom 13. Spremačica u Transfuzijskom centru

 • NK

Kratak opis radnog mjesta

 • Higijensko održavanje (čišćenje i dezinficiranje) svih površina, radnih prostorija, nusprostorija i stubišta
 • Higijensko održavanje (čišćenje i dezinficiranje) namještaja, uređaja, aparata i raznog pribora za njegu bolesnika
 • Higijensko održavanje (čišćenje i dezinfekcija) laboratorijskog posuđa i pribora
 • Transport gotovih jela
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu glavne medicinske sestre kliničkog odjela, voditelja kliničkog odjela, glavne medicinske sestre klinike i predstojnika klinike /za klinike

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 1. Zamolba te kraća biografija sa kontakt podacima (adresa, br. telefona, e-mail)
 2. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci
 3. Uvjerenje iz matične knjige rođenih
 4. Potvrda o prebivalištu (CIPS), ne starije od šest (6) mjeseci
 5. Dokaz o posjedovanju stručne spreme tj. svjedodžba o završnom ispitu ili diploma (potrebna nostrifikacija ukoliko je stečena izvan BIH)
 6. Potvrda o radnom iskustvu sa točnom naznakom obavljanih poslova i duljini radnog staža (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
 7. Potvrda o poznavanju rada na računalu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
 8. Potvrda o poznavanju engleskog jezika (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
 9. Potvrda o prioritetu pri upošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje)

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim preslikama.

Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti preporučenom poštom – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:

SKB Mostar, Kralja Tvrtka bb,

88000 Mostar

(na koverti je potrebno navesti

„PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM  ____ , 

NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO˝).

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta neophodno je na koverti navesti redne brojeve istih.

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom  koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine F BiH, broj: 33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzimati u obzir.

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na razgovor.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 31.05.2020

Datum objave: 26.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.