fbpx

JAVNI  OGLAS za izbor i imenovanje generalnog direktora Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT) Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT)

JAVNI  OGLAS za izbor i imenovanje generalnog direktora Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT) Sarajevo

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 92/05 i 32/10), člana 48. Statuta Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa članom 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), članom 49. Statuta Radiotelevizije Bosne i Hercegovine i sa Odlukom Upravnog odbora Radiotelevizije Bosne i Hercegovine broj: 4110-26/6 od 21.05.2020. godine raspisuje se

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje generalnog direktora

Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT)

Raspisuje se javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju: generalni direktor Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.

Mandat generalnog direktora BHRT-a traje pet godina.

OPIS POZICIJE

Generalni direktor BHRT-a rukovodi poslovanjem, predstavlja i zastupa BHRT i odgovoran je za zakonitost poslovanja i provođenje odluka Upravnog odbora.

Generalni direktor je odgovoran za osiguranje poštivanja utvrđenih programskih smjernica i načela određenih zakonom, načela određenih međunarodnim konvencijama i za ispunjavanje uslova iz dozvole RAK-a.

Obavlja poslove iz nadležnosti generalnog direktora utvrđene Zakonom i Statutom BHRT-a.

PROFIL

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove utvrđene Statutom BHRT-a:

– da posjeduju visoku stručnu spremu VSS (VII stepen) ili najmanje 240 ECTS bodova po bolonjskom sistemu studiranja – završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera;

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika;

– da imaju najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodnim funkcijama;

– da su iskazali organizacijske i rukovodne sposobnosti potvrđene u prethodnom radu;

– da su državljani Bosne i Hercegovine;

– da imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

VJEŠTINE

– poznavanje radiodifuzne djelatnosti i misije javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine;

– odlične sposobnosti vođstva, komunikacije i pregovaranja;

– razvijene poslovne vještine i dokazano strateško razmišljanje;

– izražene sposobnosti planiranja i provođenja promjena.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu sa kraćom biografijom, kandidati trebaju priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o stručnoj spremi – fakultetska diploma;

– dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika;

– dokaz o radnom iskustvu na rukovodnim funkcijama;

– uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;

– uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 3 mjeseca;

– ovjerenu izjavu u vezi s članom IX stav 1. Ustava BiH;

– ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja izvršnu, zakonodavnu ili sudsku dužnost na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, da nije vlasnik, odnosno suvlasnik preduzeća koje obavlja djelatnost radijskog ili televizijskog emitovanja, te da njegova dužnost nije nespojiva sa Zakonom o sukobu interesa po bilo kom osnovu;

– prijavu prebivališta.

Kandidati su pored navedenog dužni priložiti Plan rada i razvoja BHRT-a za period trajanja mandata.

OGLAŠAVANJE I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni oglas će biti objavljen u dnevnim listovima «Dnevni avaz», «Nezavisne novine» i «Večernji list» i web portalu BHRT-a (www.bhrt.ba), te u skraćenoj verziji u programima BH radija 1 i BHT1.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati u zatvorenoj koverti sa naznakom «NE OTVARAJ – javni oglas za imenovanje generalnog direktora BHRT-a».

Nepotpune prijave ili prijave koje su podnesene nakon isteka roka, neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o ishodu javnog oglasa.

Prijave dostaviti poštom ili lično na adresu:

Javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT)

Bulevar Meše Selimovića broj 12

71 000 S A R A J E V O

Služba za ljudske resurse sa naznakom

«Javni oglas za izbor i imenovanje

generalnog direktora Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT)

Razmatranje prijava kandidata, utvrđivanje užeg izbora i obavljanje intervjua sa kandidatima za imenovanje na poziciju generalnog direktora BHRT-a, obaviće Upravni odbor BHRT-a.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor:  Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 11.06.2020

Datum objave: 29.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.