fbpx

JAVNI OGLAS za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Ovaj oglas je istekao

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

JAVNI OGLAS za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u

Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Projekat „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ (IPA 2017)

 • KOORDINATOR PRAVNO-ANALITIČKE JEDINICE – 1 izvršilac

Broj oglašene pozicije:  011/20

Status: ugovor o radu na određeno vrijeme

Probni rad: 3 mjeseca

Rok za prijave: 09.06.2020. godine

Opis poslova:

 • koordinira rad pravno-analitičke jedinice pri čemu odgovara šefu IKT odjela;
 • učestvuje u procesima analize, planiranja, funkcionalnog dizajna, testiranja i implementacije softverskih rješenja obuhvaćenih Projektom i rješenja koja su u upotrebi u pravosudnom informacionom sistemu;
 • koordinira proces pripreme funkcionalnih specifikacija i korisničke dokumentacije za softverska rješenja u okviru Projekta;
 • koordinira proces pripreme propisa koji reguliraju primjenu IT rješenja u pravosuđu BiH;
 • koordinira procese implementacije softverskih rješenja i edukacije korisnika u pravosuđu BiH, uključujući pripremu metodologije i koordinaciju lokalnih implementacijskih timova;
 • analizira i identificira probleme u realizaciji Projekta i predlaže rješenja;
 • priprema analize, izvještaje, mišljenja, korespondenciju i druge akte;
 • osigurava pružanje podrške funkcioniranju Radne grupe za CMS/TCMS;
 • koordinira procese analize korisničkih zahtjeva i pružanja korisničke podrške;
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa IKT odjela.

Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • VSS, pravni fakultet (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • osnovno poznavanje engleskog jezika;
 • osnovno poznavanje informacionih tehnologija;
 • napredno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
 • ekspertno poznavanje CMS/TCMS-a i ostalih softverskih rješenja koja su u primjeni u pravosudnom informacionom sistemu Bosne i Hercegovine;
 • poznavanje pozitivnih zakonskih propisa koji reguliraju primjenu informaciono-komunikacione tehnologije, propisa koji reguliraju nadležnosti i rad pravosudnih institucija i drugih relevantnih propisa;
 • iskustvo u oblasti analize i dizajna složenih informacionih sistema koji se koriste u pravosuđu;
 • iskustvo u organizaciji i upravljanju radom timova na geografski odvojenim lokacijama;
 • spremnost za rad na terenu.
 • posjedovanje kompetencija: inicijativa, promjene, rješavanje problema; komunikacija; liderske vještine; planiranje i organiziranje te lična djelotvornost i usmjerenost ka rezultatu;
 • prednost imaju kandidati sa trenerskim iskustvom i iskustvom formiranja i koordinacije trenerskih timova u oblasti korištenja složenih softverskih rješenja u pravosuđu;
 • osnovno poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti;
 • posjedovanje dobrih komunikacionih sposobnosti, te pismenog i usmenog izražavanja;
 • diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
 • posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
 • proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad.
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno;

Uz prijavu (obavezni prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike) na javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
 • Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome/svjedočanstva), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi. Ovaj uslov se dokazuje dodiplomskom (osnovnom) diplomom; i
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).

Molimo da prije slanja prijave obratite pažnju na sekciju „Stop greškama u prijavama“ koja se nalazi na internet stranici VSTV BiH.

U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Zahtijevani format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: [email protected] (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem) ili putem pošte na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Ul. Kraljice Jelene br. 88

71000 Sarajevo

sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 011/20“

Fax: +387 (0) 33 707 550

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije  011/20 mora biti naveden.

Rok za prijave: 09.06.2020. godine.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 09.06.2020

Datum objave: 02.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.