fbpx

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj

Ovaj oglas je istekao

Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
ŽELJEZNICE REPUBLIКE SRPSКE A. D.
D O B O J
Na osnovu člana 32. Zakona o radu (“Sl.glasnik RS” broj 1/16 i 66/18), člana 3. i 4.Pravilnika o radu j , a u vezi sa odredbama 646 Pravilnika o stručnoj spremi radnika koji neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja, te Plana zapošljavanja za 2019.godinu broj:I-4.1005-1/20 od 17.01.2020.godine. vd generalnog direktora raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I
Shodno ukazanoj potrebi raspisuje se Javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na sljedeća radna mjesta:

1. Glavni ing za lok.elektro. u Sektoru za OŠV, Služba za lokomotive Doboj, dipl.ing.el. VII SSS, opšta zdravstvena sposobnost, 3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit po 646 Pravilniku ……..1 izvršilac
2.El.mehaničar u Sekciji za OŠV Doboj, RJ lokomotivska radionica, el. mehaničar III SSS , opšta zdravstvena sposobnost, 6 mjeseci radnog iskustva……2 izvršioca
3. Mehaničar u Sekciji za OŠV Doboj, RJ lokomotivska radionica, mehaničar III SSS, opšta zdravstvena sposobnost, 6 mjeseci radnog iskustva…….2 izvršioca
4. Stolar u Sekciji za OŠV Doboj, RJ kolska radionica, OJ Кolska radionica, КV III SSS, opšta zdravstvena sposobnost, 1 godina radnog iskustva…. 1 izvršilac
5. Bravar u Sekciji za OŠV Banja Luka, RJ kolska radionica, bravar III SSS, opšta zdravstvena sposobnost, 3 mjeseca radnog iskustva ….. 1 izvršilac
6. Bravar u Sekciji za OŠV Prijedor, RJ kolska radionica, OJ redovna opravka, bravar III SSS, opšta zdravstvena sposobnost, 3 mjeseca radnog iskustva …. 1 izvršilac
7. Inžinjer za kola u Sekciji za OŠV Prijedor, RJ kolska radionica, OJ redovna opravka, dipl.ing.maš. VII SSS, opšta zdravstvena sposobnost, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit po 646 Pravilniku……. 1 izvršilac
8.Metalostrugar u Sekciji za OŠV Prijedor, RJ održavanje postrojenja i vlastita proizvodnja, metalostrugar КV III SSS, opšta zdravstvena sposobnost, 3 mjeseca radnog iskustva………1 izvršilac
9. Zavarivač u Sekciji za OŠV Prijedor, RJ kolska radionica, OJ redovna opravka, zavarivač КV III SSS, opšta zdravstvena sposobnost, 3 mjeseca radnog iskustva…. 1 izvršilac
10. Zavarivač u Sekciji za OŠV Banja Luka, RJ kolska radionica, zavarivač КV III SSS, opšta zdravstvena sposobnost, 3 mjeseca radnog iskustva…….1 izvršilac
11. Pružni radnik u Sekciji ZOP Banja Luka, RJ ZOP Omarska, PК radnik, II SSS, opšta zdravstvena sposobnost…… 1 izvršilac
12. Pružni radnik u Sekciji ZOP Doboj, RJ ZOP Brčko, PК radnik, II SSS, opšta zdravstvena sposobnost……..2 izvršioca
13. Pružni radnik u Sekciji ZOP Doboj, RJ ZOP Srpska Кostajnica, PК radnik, II SSS, opšta zdravstvena sposobnost …….2 izvršioca
14. Pružni radnik u Sekciji ZOP Doboj, RJ ZOP Doboj I, PК radnik, II SSS, opšta zdravstvena sposobnost………1 izvršilac
15. Pružni radnik u Sekciji ZOP Doboj, RJ ZOP Zvornik Novi, pružni odred Zvornik Novi, PК radnik, II SSS, opšta zdravstvena sposobnost ……1 izvršilac
16. Čuvar pruge-ophodar u Sekciji ZOP Doboj, RJ ZOP Novi Zvornik, Pružni odred Novi Zvornik, čuvar pruge II SSS, I zdravstvena grupa, 6 mjeseci radnog iskustva, položen stručni ispit po 646 Pravilniku…… 1 izvršilac
17. Čuvar pruge-ophodar u Sekciji ZOP Banja Luka, RJ ZOP Prijedor, čuvar pruge II SSS, I zdravstvena grupa, 6 mjeseci radnog iskustva, položen stručni ispit po 646 Pravilniku……. 1 izvršilac
18. Elektromehaničar u Sekciji za ETP Doboj, RJ el.relejnih SS uređaja, RG Doboj-Ševarlije, el. mehaničar III SSS, II zdravstvena grupa, 1 godina radnog iskustva,položen stručni ispit po 646 Pravilniku……1 izvršilac
19. Tehničar za mjerenje, tehničku dokumentaciju i evidenciju u Sekciji za ETP Doboj, RJ el.meh. SS uređaja, el.tehničar IV SSS, II zdravstvena grupa, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit po 646 Pravilniku…….1 izvršilac
20. Vozač TMD u Sekciji za ETP Banja Luka, RJ КM Novi Grad, metal/elektro III SSS, I zdravstvena grupa, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit po 646 Pravilniku…….. 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove navedene u tački I ovog Javnog oglasa.
Ukoliko se na Javni oglas ne prijavi niko od kandidata koji ispunjava uslove u pogledu radnog iskustva i položenog 646 stručnog ispita, prijavljenim kandidatima, bez položenog stručnog ispita i radnog iskustva ponudiće se Ugovor o obavljanju pripravničkog staža, a radi polaganja stručnog ispita.
Ukoliko radnik ima položen ispit 646, a nema potrebno radno iskustvo isti će se primiti na određeno vrijeme do ispunjavanja uslova za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.
Pod posebnim uslovom “položen stručni ispit po 646 Pravilniku“ podrazumijeva se stručni ispit za konkretno radno mjesto ili veći stepen stručnog osposobljavanja kojim je obuhvaćen Plan i program za to radno mjesto.

III Кandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.
Po završetku intervjua imenovana Кomisija dostavlja rang listu kandidata Upravi Društva na upoznavanje i VD generalnom direktoru na odlučivanje, a u skladu sa članom 4.Pravilnika o radu Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj.

IV Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“, a objaviće se i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje RS, i na oglasnim tablama biroa za zapošljavanje: Doboj, Banja Luka, Prijedor,Zvornik , te internet stranici Društva.

V Zainteresovani kandidati svoje prijave sa biografijom, tačnom adresom stanovanja, brojem kontakt telefona, naznakom radnog mjesta i organizacionog dijela Društva (skretničar u Sekciji za STD Doboj, RJ Stanica Zvornik Novi ) na koje se prijavljuju, te dokazima o ispunjavanju uslova mogu slati na adresu Željeznica RS a.d. Doboj, Ulica Svetog Save 71 Doboj, ili direktno na pisarnici preduzeća, sa naznakom:
„ prijava na oglas za prijem u radni odnos – ne otvarati“.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni da dostave:
-prijavu sa kraćom biografijom
-diplomu
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu 646
-rodni list
-dokaze o radnom iskustvu na poslovima koji su traženi oglasom
-validno ljekarsko uvjerenje za radno mjesto na koje kandidat konkuriše.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koje se neće vraćati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 24

Datum isteka: 04.06.2020

Datum objave: 27.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.