fbpx

JAVNI  OGLAS za prijem u radni odnos zaposlenika na neodređeno vrijeme Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

JAVNI  OGLAS za prijem u radni odnos zaposlenika na neodređeno vrijeme Sarajevo

Na osnovu člana 8. st. 2. i 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (″Službeni glasnik BiH″, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 28. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, br. 01-02-1-216/19 od 31.01.2019. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos zaposlenika na neodređeno vrijeme broj: 01-34-1-997/20 od 27.05.2020. godine, Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI  OGLAS

za prijem u radni odnos zaposlenika na neodređeno vrijeme

 1. SERVISER UGOSTITELJSKE OPREME – 1 izvršilac

Uslovi: Pored općih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH, kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • VKV (V stepen) električar, monter centralnog grijanja, elektromehaničar, automatičar ili elektrotehničar – elektroenergetičar;
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Status: Zaposlenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 761,10

2. RUKOVALAC MAŠINA ZA ČIŠĆENJE PODNIH PODLOGA – 1 izvršilac

Uslovi: Pored općih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH,  kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • SSS (III stepen);
 • Najmanje 6 mjesec radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Status: Zaposlenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 532,77

3. SPREMAČICA NA ODRŽAVANJU RADNOG PROSTORA – 1 izvršilac

Uslovi: Pored općih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH,  kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • NSS (završena osnovna škola);

Status: Zaposlenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 475,69

Uz prijavu, sa navedenim ličnim podacima i brojem telefona, kao i radnim mjestom za koji se aplicira, kandidati su dužni priložiti (ovjerene kopije slijedeće dokumentacije):

 • diplomu, odnosno svjedočanstvo o završenoj školi;
 • rodni list;
 • važeća CIPS prijave prebivališta;
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
 • uvjerenje ili potvrda o traženoj vrsti radnog iskustva – osim za radno mjesto pod red. brojem 3.;
 • uvjerenje da protiv lica nije pokrenut postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno sa umišljajem, u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, izdato od strane nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca);
 • izjava da lice nije obuhvaćeno odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa uprave (ne starije od 3 mjeseca).

Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove, obaviti će se usmeno testiranje – intervju.

Prijavu sa traženim dokumentima koje nismo u obavezi vraćati, dostaviti najkasnije do 09.06.2020. godine, isključivo putem pošte, preporučeno, na adresu:

Služba za zajedničke poslove institucija B i H

″Javni oglas za prijem u radni odnos zaposlenika na neodređeno vrijeme″

Trg BiH br. 1

71 000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 09.06.2020

Datum objave: 02.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.