fbpx

Knjižničar za rad sa korisnicima studijske čitaonice i čitaonice periodike Kostajnica

Ovaj oglas je istekao

Direktor JU Narodna biblioteka „Nevenka Stanisavljević“ Kostajnica raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto:

Knjižničar za rad sa korisnicima studijske čitaonice i čitaonice periodike Kostajnica

OPIS RADNOG MJESTA
JU NARODNA BIBLIOTEKA„NEVENKA STANISAVLjEVIĆ“ KOSTAJNICA
Trg kralja Petra I Oslobodioca 79224 Kostajnica
tel/faks 052/663-151
I – Direktor JU Narodna biblioteka „Nevenka Stanisavljević“ Kostajnica raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto:

Knjižničar za rad sa korisnicima studijske čitaonice i čitaonice periodike……………. 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II – Opšti uslovi:
1. da je državljanin RS, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova knjižničara,
5. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH (na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja konkursa.

III – Posebni uslovi:
1. diploma o završenom stepenu obrazovanja; srednja stručna sprema, IV stepen
2. šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
3. položen stručni ispit iz bibliotekarstva
4. godinu dana radnog iskustva u oblasti informisanja, medija i kulture
5. aktivno poznavanje engleskog jezika
6. poznavanje rada na računaru u programima Windows Office, programima za grafički dizajn, vođenje društvenih mreža i veb sajtova (portala).

IV – Opis poslova;
Obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Narodna biblioteka „Nevenka Stanisavljević“ Kostajnica.

V – Uz prijavu kandidat je dužan da priloži originalne ili ovjerene foto-kopije dokumentacije:
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu obrazovanja,
– isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 (tri) mjeseca
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 3 (tri) mjeseca
– izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa za tačku 4. i 5. opštih uslova
– isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (u programima Windows Office, programima za grafički dizajn, vođenje društvenih mreža i veb sajtova (portala)- uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike)
– isprave ili izjave da poznaje aktivno engleski jezik (uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi prenošenjem znanja stranih jezika, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz engleskog jezika.)

VI – JU Narodna biblioteka „Nevenka Stanisavljević“ Kostajnica, za izabranog kandidata koji je rođen u RS, prije zasnivanja radnog odnosa službeno pribaviti podatke iz kaznenih evidencija, dok će izabrani kandidat rođen van RS lično pribaviti i dostaviti uvjerenje iz kaznenih evidencija.
VII – Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.
Prijave sa biografijom kandidata, motivacionim pismom i potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu biblioteke sa naznakom “Za javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme”.
Konkurs ostaje otvoren osam ( 8 ) dana od dana javnog objavljivanja.
Neblagovremene prijave Komisija će odbaciti zaključkom. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće blagovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu sprovođenja intervjua.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.07.2021

Datum objave: 14.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.