fbpx

KONKURS za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine

Ovaj oglas je istekao

Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

KONKURS za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 220-704/20 od 15.7.2020. godine, Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

KONKURS

za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine

I

Za dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

Opći uslovi su:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana;
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
 • da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije
 • da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

Posebni uslovi su:

 • da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora;
 • da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom;
 • da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik;
 • da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom;
 • da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.

Kandidat za dekana dužan je dostaviti Program rada i razvoja Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine.

II

Dokazi

Uz prijavu na Konkurs i biografiju kandidati za dekana  Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužni su priložiti slijedeće dokumente kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija i to:

 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 • Ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana, original ne stariji od tri mjeseca;
 • Uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
 • Uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, sa suda original ne starije od 3 mjeseca;
 • Izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original;
 • Ovjerena kopija odluke o izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, ne starija od 3 mjeseca;
 • Potvrdu o stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, original;
 • Dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 • Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original;
 • Izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu, ovjerenu od strane nadležnog organa, ne stariju od 3 mjeseca, original;
 • Program rada i razvoja Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine, potpisan od strane kandidata.

III

Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Dnevni list“ i dostavljaju se na adresu:

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Fakultet informacijskih tehnologija

Sjeverni logor b.b.

88 104 Mostar

uz naznaku: „Prijava na javni konkurs za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru“- ne otvaraj

IV

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.08.2020

Datum objave: 23.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.