fbpx

KONKURS za izbor i imenovanje direktora Srednje građevinske škole Mostar

Ovaj oglas je istekao

Srednja građevinska škola Mostar

KONKURS za izbor i imenovanje direktora Srednje građevinske škole Mostar

Na osnovu člana 55. i 62. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a broj: 8/00, 4/04,  5/04 i 8/06”), Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Službene novine HNK-a broj 2/05”), članova 39., 40., 41., 42., i 43. Pravila Javne ustanove Srednje građevinske škole Mostar broj: 05-58/07 od 05.02.2007.godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a za raspisivanje konkursa za izbor i imenovanje direktora škole broj: 05-02-30-818/20 od 28.05.2020. godine, i Odluke Školskog odbora Javne ustanove Srednje građevinske škole Mostar broj: 05-04-36-472/20 od 12.06.2020. godine školski odbor Javne ustanove Srednje građevinske škole Mostar raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

Za direktora srednje škole može biti imenovana osoba koja pored općih zakonskih uslova ispunjava i posebne uslove:

 • Završena VSS;
 • Ispunjava uslove za nastavnika u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju i drugim propisima;
 • Ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgojno — obrazovnim poslovima u srednjoj školi;
 • Nije krivično kažjavana;
 • Da nije zaposlena na drugoj poziciji koja mote uticati na eventualni sukob interesa;
 • Nije u rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo kojim članom školskog odbora Javne ustanove Srednje gradevinske škole Mostar.

Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu stanovanja i kontakt telefon) kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 • Biografija,
 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Potvrda o radnom iskustvu,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
 • Ovjerene izjave o ispunjavanju posebnih uslova za imenovanje iz tačaka 5i 6. ovog konkursa,
 • Program rada za period koji se bira,
 • Potvrda/ uvjerenje o pripadnosti kategorijama poginulih, umrlih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida ili članova porodica umrlih ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, ukoliko kandidat pripada tim kategorijama izdato od nadležnog organa (Dokumentacija po čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a („Sl. Novine HNK-a, br. 06/18”).

Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu čl18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Sl. novine HNK br. 06/18) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Školski odbor će u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke, pismenim putem obavijestiti sve kandidate konkursa, o odluci o imenovanju direktora.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs slati putem pošte na adresu:

JU SREDNJA GRADEVINSKA ŠKOLA MOSTAR

Konak bb

88 104 Mostar

sa naznakom

“Prijava na konkurs – ne otvarati”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.07.2020

Datum objave: 17.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.