fbpx

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika Univerzitet u Banjoj Luci

Ovaj oglas je istekao

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika Univerzitet u Banjoj Luci

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U BANjOJ LUCI
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78000 Banja Luka

r a s p i s u j e:
K O N K U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Ia Za uže naučne oblasti:
1.Paradontologija i oralna medicina – 1 izvršilac
2.Medicina rada i sporta* – 1 izvršilac
3.Hortikultura (voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, povrtarstvo, ljekovito i aromatičmo bilje, ukrasno bilje i uređenje okoline) – 2 izvršioca
4.Očuvanje genetičkih resursa – 1 izvršilac
5.Algebra i geometrija – 2 izvršioca
6.Regionalna geografija – 1 izvršilac
7.Prostorno planiranje i održivi razvoj – 1 izvršilac
8.Istraživanje ležišta mineralnih sirovina* – 1 izvršilac

II ZA IZBOR SARADNIKA:
IIa Za uže naučne oblasti:
1.Računovodstvo i revizija – 1 izvršilac
2.Telekomunikacije- 1 izvršilac
3.Elektronika i elektronski sistemi – 1 izvršilac
4.Posebne sociologije – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
1.1 Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);
1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20) i članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20).

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Pod rimskim brojem Ia:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIa:
-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:
-Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „2. Medicina rada i sporta* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
-Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „8. Istraživanje ležišta mineralnih sirovina* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
-Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „2. Telekomunikacije – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
-Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „3. Elektronika i elektronski sistemi – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
-Pod rednim brojevima 1. i 2. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
-Pod rednim brojevima 3. i 4. POLjOPRIVREDNOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
-Pod rednim brojevima 5., 6. i 7. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,
-Pod rednim brojem 8. RUDARSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Save Kovačevića bb, 79 101 Prijedor.
ZA IZBOR SARADNIKA:
-Pod rednim brojem 1. EKONOMSKOM FAKULTETU, Majke Jugovića 4, 78 000 Banja Luka,
-Pod rednim brojevima 2. i 3. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78 000 Banja Luka,
-Pod rednim brojem 4. FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 12

Datum isteka: 08.04.2021

Datum objave: 24.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.