fbpx

Kurir – vozač Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/02, 102/09, 72/17), člana 8. i 9. Zakona o radu u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i člana 5. stav (1) i (5) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za javne nabavke BiH, br. 01-50-430-6/08 od 24.04.2008. godine, br. 01-50-430-6-1/08 11.02.2010. godine, br. 01-50-430-6/08 od 17.08.2015.godine i br. 01-50-430-6/08 od 26.09.2018.godine, Agencija za javne nabavke BiH, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

Kurir - vozač Sarajevo

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/02, 102/09, 72/17), člana 8. i 9. Zakona o radu u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i člana 5. stav (1) i (5) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za javne nabavke BiH, br. 01-50-430-6/08 od 24.04.2008. godine, br. 01-50-430-6-1/08 11.02.2010. godine, br. 01-50-430-6/08 od 17.08.2015.godine i br. 01-50-430-6/08 od 26.09.2018.godine, Agencija za javne nabavke BiH, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 • kurira-vozača u kabinetu direktora u Agenciji za javne nabavke BiH, Sarajevo, na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac

Uslovi:

1. Pored općih uslova popisanih članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), kandidati za navedeno radno mjesto trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove: SSS (IV stepena) završena srednja škola usmjerenog obrazovanja, najmanje jedna godina radnog iskustva,  poznavanje rada na računaru i položen vozački ispit.

Opis poslova: Vrši distribuciju pošte, obavlja poslove vozača u Agenciji, vodi arhivu akata Agencije i stara se za blagovremenu dostavu pošte u Agenciji i van .

Napomena za sve kandidate:

 • Odluku o izboru kandidata donosi direktor, na osnovu prijedloga komisije koja će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi redosljed kandidata u skladu sa uslovima javnog oglasa i provedenog postupka putem intervjua.
 • Prilikom zaključenja ugovora o radu sa zaposlenikom ugovorit će se probni rad u trajanju od 6 mjeseci. Ako zaposlenik ne zadovolji na probnom radu sa istim će se otkazati ugovor o radu na način predviđen Zakonom.
 • Kandidati koji nemaju položen stručni upravni ispit dužni su isti položiti u roku od 6 mjeseci od
 •  dana zaključenja ugovora o radu.

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu koja treba da sadrži osobne i kontakt podatke, kandidat je dužan dostaviti i kratku biografiju,  orginal ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivična djela za koja je predviđena zatvorska kazna zatvora od tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivična djela učinjena sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u BiH (ne starije od 3 mjeseca),
 3. diplomu o stečenoj školskoj spremi,
 4. uvjerenje o traženom radnom iskustvu,
 5. dokaz o poznavanju rada na računaru,
 6. uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu u cilju oslobađanja polaganja istog.

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca) prije stupanja na radno mjesto na koje je izabran.

Prijavu sa svim traženim dokumenata, izuzev ljekarskog uvjerenja koje se dostavlja naknadno, treba dostaviti najkasnije 10 dana od dana objave oglasa, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično na adresu:

Agencija za javne nabavke BiH

Maršala Tita 9a

71000 Sarajevo

(Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta

kurira – vozača u Agenciji za javne nabavke BiH)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.02.2021

Datum objave: 22.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.