fbpx

Kurir

Ovaj oglas je istekao

Kurir

Predsjednika suda, na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH ( „ Službene novine FBiH „ , broj: 49/05 ) i člana 35. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Kantonalnog / Županijskog suda Mostar, ) broj: 007-0-Su-15-000507 od 29.12.2015. godine , raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme

  1. Kurir – 1 ( jedan ) izvršilac

Opis poslova :

a) Vrši internu / unutarnju i eksternu / vanjsku dostavu svih pismena i pošte Suda , a naročito one koja se uručuje putem sudskog dostavljača ;

b) Prima i preuzima od poštanskih odjeljenja sve vrste pošiljki koje su naslovljene na Sud i uposlenike Suda;

c) Pomaže prilikom pakiranja i evidentiranja pošte i pismena Suda ;

d) Evidentira uredno i blagovremeno dostavljenu poštu u odgovarajuće knjige i evidencije ,

e) Prenosi stvari, opremu, inventar, arhivski materijal i sl. unutar zgrade Suda ;

f) Obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i tajnika / sekretara Suda , kao i šefa pisarnice.

Uvjeti za obavljanje poslova:

Pored općih uvjeta iz člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe FBiH, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Suda i to najmanje završena osnovna škola i položen vozački ispit „B“ kategorije.

Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju ( original ili ovjerenu kopiju ):

1. Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

2. Dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju CIPS-ove lične karte/osobne iskaznice.

4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

5. Ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH odnosno Bosni i Hercegovini.

6. Ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX točke 1. Ustava BiH u pogledu počinjenja kaznenih djela ratnih zločina.

7. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – dostavit će naknadno samo onaj kandidat koji bude izabran i to prije donošenja rješenja o prijemu.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti u prijemnu kancelariju ovog Suda ili putem preporučene pošiljke na adresu :

ŽUPANIJSKI / KANTONALNI SUD U MOSTARU

Ul. Ante Starčevića br. 20

88101 MOSTAR

„ za javni oglas – ne otvaraj“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje .

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 03.02.2020.

Izvor: www.szzhnz-k.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.