fbpx

Laboratorijski tehničar Sanski Most

Ovaj oglas je istekao

ZU Dom zdravlja Sanski Most raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos:

Laboratorijski tehničar Sanski Most

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

Prijedorska 111

79260 SANSKI MOST

e-mail adresa: dom zdravlja.s.most.uprava@hotma i1.com Broj:01-33-612/21

Datum: 31.03.2021.god.

Na osnovu člana 68. stay 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Slużbene novine F B iH“ broj: 46/10, 75/13) a u skladu sa članom 22. stav 1. tačka b. Zakona o radu („Službene novine F

BiH“ broj: 26/16, 89/18), člana 4., 7., 8. i 9. Uredbe o postupku prijema u radni odnos („Slużbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:7/19 i 11/19), Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku prijema radnika u ZU Dorn zdravlja Sanski Most broj:01-1-1029/19 od 02.07.2019.god., Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim radnikom broj:01-33- 583/21 od 26.03.2021.god. i člana 50. Statuta ZU Dorn zdravlja Sanski Most a u vezi sa članom 11. Pravilnika o radu ZU Dorn zdravlja Sanski Most, direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme

 

  • RADNO MJESTO
    1. Laboratorijski tehničar…………………………….. 1 (jedan) izvršilac na odredeno

vrijeme na I (jednu) godinu

Mjesto obavljanja rada je ZU Dorn zdravlja Sanski Most, Prijedorska 111, sa punim radnim vremenom.

II   OPĆI USLOVI

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće:

–     Da je državljanin BiH Da je stariji od 18 godina

III    POSEBNI USLOVI

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas, obavezni su ispunjavati posebne uslove i to:

  • SSS-IV stepen stručne spreme, srednja medicinska škola, smjer laborant
  • Polożen stručni ispit,
  • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva
  • Licenca- važeće odobrenje za samostalan rad izdato od nadleżne komore

KRATAK OPIS POSLOVA

 Priprema prostor  i  materijale  za  lab.pretrage  ,  uzima  krv,urin  i  ostale  ekstracelularne  tečnosti od pacijenta.Izraduje analize i izdaje rezultate ,vodi evidenciju o obavljenim analizama u protokol ,izraduje izvještaje, evidentira i sortira biološki materijal po vrstama traženih pretraga i odgovara za ispravno i pravovremeno izvještavanje.Odgovara za utrošak reagenasa i za ostale materijale i opremu kojom se služi na radnom mjestu. Radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Izvor: www.usk-szz.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.04.2021

Datum objave: 01.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.