fbpx

Liječnik opće medicine Neum

Ovaj oglas je istekao

Dom zdravlja Neum

Liječnik opće medicine Neum

Temeljem članka 20., 21. i 22. zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. Novine F BiH, br. 26/16), te u skladu sa člancima 18., 19., 20., 21., 22., 37. i točke 1.1. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Neum (Pravilnik br. 196/08, Odluke br. 569/20 o prijamu u radni odnos liječnika/liječnice, sukladno uredbi o postupku prijama u radni odnos u javnoj oblasti u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (Narodne novine HNŽ-a 4/19), članka 30. Statuta Doma zdravlja Neum (Statut br. 222/13), ravnatelj Doma zdravlja Neum raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

  1. Liječnik opće medicine – 1 izvršitelj
  • kandidatkinja/kandidat se prima na neodređeno vrijeme

Prijavljeni kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • državljanstvo BiH,
  • završen medicinski fakultet,
  • položen stručni ispit.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • kratki životopis,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • diplomu o završenom medicinskom fakultetu (vrijedi ovjerena preslika),
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (vrijedi ovjerena preslika)

Kratak opis poslova radnog mjesta: poslovi liječnika u Hitnoj medicinskoj pomoći i Službi opće medicine.

Prijavljeni kandidati/kandidatkinje s potpunom i blagovremenom prijavom bit će pozvani na pismeni i usmeni ispit, nakon kojeg će povjerenstvo imenovano za provođenje ovog natječaja napraviti listu uspješnosti kandidata te preporučiti ravnatelju najuspješnijeg kandidata/kandidatkinju. Javni natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. S kandidatom/kandidatkinjom koji bude primljen u radni odnos, obvezno će se ugovoriti probni rad od 6 mjeseci. Izabrani kandidat/kandidatkinja je dužan prije sklapanja ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti kao i uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijave s potrebitom dokumentacijom slati na sljedeću adresu:

Dom zdravlja Neum

Zagrebačka 4/B, 88390 Neum,

S naznakom «za javni natječaj za prijam u radni odnos»

Prijavni obrazac je obvezan za prijavu i može se dostaviti na zahtjev putem e maila: dom.zdravlja.neum@tel.net.ba i putem faxa: 036/885-094.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 11.11.2020

Datum objave: 29.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.