fbpx

Logoped pripravnik Čelinac

JZU Dom zdravlja “Sveti Vračevi” Čelinac

Logoped pripravnik Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JZU DOM ZDRAVLjA „SVETI VRAČEVI“ ČELINAC
Ulica Vidovdanska br. 5
Tel.051/551-044, 551-015
Faks: 051/555-260,
E-mail: [email protected]
Broj: 09/2- 1360/20 .

K O N K U R S
za prijem pripravnika logopeda

1. Logoped pripravnik, 1…..izvršilac u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci, radi sticanja uslova za polaganje pripravničkog ispita.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI
-Da je državljanin RS, BiH,
-Da je punoljetan,
-Da je zdravstveno sposoban,
-Da nije osuđivan za krivična djela

POSEBNI USLOVI:
-VSS, logoped
Uz prijavu na konkurs, kanididati su dužni dostaviti (dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova) u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sledeća dokumenta:
-Uvjerenje o državljanstvu RS, BiH,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o nekažnjavanju,
-Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,
-Diploma VSS, logoped,
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti.

Originalna dokumenta i to: Uvjerenje o državljanstvu RS, BiH, Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o nekažnjavanju, Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela i ljekarsko Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne smiju biti starija od 6 (šest) mjeseci.
Ovjerene fotokopije dokumentacije ne smiju biti starija od mjesec dana.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Pismene pozive za intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove oglasa, Komisija za prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od 2 dana od dana zatvaranja Konkursa.
Konkurs ostaje otvoren u roku od 15 (petnaest) dana od dana istovremenog objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na oglasnoj ploči Biroa Čelinac.
Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostviti putem pošte na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Vračevi” 78240 Čelinac, Ul. Vidovdanska br. 5, sa naznakom: ”Prijava na konkurs za prijem pripravnika,logopeda.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 14.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.