fbpx

Ložač centralnog grijanja Ribnik

Ovaj oglas je istekao

JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik

Ložač centralnog grijanja Ribnik

OPIS RADNOG MJESTA
Centar za socijalni rad Ribnik
Previja br.4, 79287 Donja Previja,
tel/faks :050/490-224; 050/490-225, e-mail: csrribnik@gmail.com
Broj: 01-120-1-1/20

Na osnovu člana 20. Statuta JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik (broj: 01-1/18), člana 4. Pravilnika o radu JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik (broj: 01-12-2/19 od 21.06.2019. godine) i člana 5a. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik ( broj: 01-2/18, 01-12-1/19 i 01-021-1/18) direktor JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik, R A S P I S U J E:

J A V N I К O N К U R S
za prijem radnika na neodeđeno u JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik

I – Direktor JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik raspisuje Javni konkurs:
1. za prijem radnika sa SSS u JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

1.1 ložač centralnog grijanja ………………….. 1 izvršilac

II- Opis poslova
Zaposleni na radnom mjestu iz tačke 1.1. obavlja poslove i radne zadatke utvrđene i opisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik (broj: 01-2/18, 01-12-1/19 i 01-021-1/18) i to:
Samostalno rukuje, čisti i održava kotao za loženje,
Održava instalacijeu sistemu centralnog grijanja i vrši manje opravke,
Reže, cijepa i priprema drva za loženje,
Loži vatru i održava potrebnu temparaturu u prostorijama,
Po prestanku grejne sezone vrši generalno čišćenje i provjeru instalacija,
Odgovoran je za ispravnost sistema grijanja,
Odgovoran je za rad i održavanje agregata,
Obavlja poslove na održavanju objekta,
Obavlja poslove na održavanju instalacija, objekata i opreme po nalogu direktora,
Vrši manje popravke na elektro i vodovodnim instalacijama koje ne zahtjevaju posebnu stručnost,
Vrši popravke namještaja, uredske opremei sl.,
Obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi:
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bih,
-da je stariji od 18 godine,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci,
-da se ne vodi krivični postupak.

IV- Posebni uslovi:
-SSS ( IV i III stepen) tehničkog ili društvenog smjera,
-Položen ispit za rukovodioca centralnog grijanja,
-Najmanje jedna godina radnog iskustva.

V- Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova i to:
-biografiju o kandidatu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu,
-ovjerenu kopiju diplome,
-dokaz o radnom iskustvu,
-uvjerenje o položenom ispitu za rukovodioca centralnog grijanja,
-uvjerenje o nekažnjavanju,
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
-uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostavljaju nakon okončanja izborne procedure.
Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama ne starija od 6 mjeseci.

VI- Intervju
Кonkursni postupak će sprovesti Кomisija za prijem radnika, koja će sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Кonkursa obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VII- Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII- Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU „Centar za socijalni rad“Ribnik, Previja br.4, 79287 Donja Previja, sa naznakom „Кomisiji za prijem radnika“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.06.2020

Datum objave: 20.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.