fbpx

Ložač centralnog grijanja Ribnik

JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik

Ložač centralnog grijanja Ribnik

OPIS RADNOG MJESTA
Centar za socijalni rad Ribnik
Previja br.4, 79287 Donja Previja,
tel/faks :050/490-224; 050/490-225, e-mail: [email protected]
Broj: 01-120-1-1/20

Na osnovu člana 20. Statuta JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik (broj: 01-1/18), člana 4. Pravilnika o radu JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik (broj: 01-12-2/19 od 21.06.2019. godine) i člana 5a. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik ( broj: 01-2/18, 01-12-1/19 i 01-021-1/18) direktor JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik, R A S P I S U J E:

J A V N I К O N К U R S
za prijem radnika na neodeđeno u JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik

I – Direktor JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik raspisuje Javni konkurs:
1. za prijem radnika sa SSS u JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

1.1 ložač centralnog grijanja ………………….. 1 izvršilac

II- Opis poslova
Zaposleni na radnom mjestu iz tačke 1.1. obavlja poslove i radne zadatke utvrđene i opisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Centar za socijalni rad“ Ribnik (broj: 01-2/18, 01-12-1/19 i 01-021-1/18) i to:
Samostalno rukuje, čisti i održava kotao za loženje,
Održava instalacijeu sistemu centralnog grijanja i vrši manje opravke,
Reže, cijepa i priprema drva za loženje,
Loži vatru i održava potrebnu temparaturu u prostorijama,
Po prestanku grejne sezone vrši generalno čišćenje i provjeru instalacija,
Odgovoran je za ispravnost sistema grijanja,
Odgovoran je za rad i održavanje agregata,
Obavlja poslove na održavanju objekta,
Obavlja poslove na održavanju instalacija, objekata i opreme po nalogu direktora,
Vrši manje popravke na elektro i vodovodnim instalacijama koje ne zahtjevaju posebnu stručnost,
Vrši popravke namještaja, uredske opremei sl.,
Obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi:
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bih,
-da je stariji od 18 godine,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci,
-da se ne vodi krivični postupak.

IV- Posebni uslovi:
-SSS ( IV i III stepen) tehničkog ili društvenog smjera,
-Položen ispit za rukovodioca centralnog grijanja,
-Najmanje jedna godina radnog iskustva.

V- Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova i to:
-biografiju o kandidatu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu,
-ovjerenu kopiju diplome,
-dokaz o radnom iskustvu,
-uvjerenje o položenom ispitu za rukovodioca centralnog grijanja,
-uvjerenje o nekažnjavanju,
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
-uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostavljaju nakon okončanja izborne procedure.
Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama ne starija od 6 mjeseci.

VI- Intervju
Кonkursni postupak će sprovesti Кomisija za prijem radnika, koja će sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Кonkursa obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VII- Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII- Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU „Centar za socijalni rad“Ribnik, Previja br.4, 79287 Donja Previja, sa naznakom „Кomisiji za prijem radnika“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.06.2020

Datum objave: 20.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.