fbpx

Medicinska sestra/tehničar Čitluk

Ovaj oglas je istekao

Dom zdravlja Čitluk objavljuje JAVNI NATJEČAJ

Medicinska sestra/tehničar Čitluk

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), članka 5. stavak (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K“ broj:4/19), članka 6. Pravilnika o radu Doma zdravlja Čitluk te Odluke ravnateljice broj 626/20 od dana 23.07.2020. godine, objavljuje se sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk

1. NEODREĐENO RADNO VRIJEME ZA RADNO MJESTO:

1.1. Medicinska sestra/tehničar na odjelu hitne medicinske pomoći – dva (2) izvršitelja

2. ODREĐENO RADNO VRIJEME u trajanju od godinu dana za radno mjesto:

2.1. Medicinska sestra/tehničar na odjelu hitne medicinske pomoći – jedan (1) izvršitelj

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto.

Opći uvjeti za prijem u radni odnos DZ Čitluk su:

 • da je državljanin BiH,
 • da ima navršenih 18 godina života,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenog radnog mjesta,
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak;

Posebni uvjeti za prijem u radni odnos:

Za radno mjesto pod točkom 1.1. medicinska sestra/tehničar na odjelu hitne medicinske pomoći

 • SSS, završena srednja medicinska škola – opći smjer
 • položen stručni ispit
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Opis poslova: obavljanje poslova medicinske sestre/ tehničara na odjelu hitne medicinske pomoći

Za radno mjesto pod točkom 2.1. medicinska sestra/tehničar na odjelu hitne medicinske pomoći

 • SSS, završena srednja medicinska škola – opći smjer
 • položen stručni ispit
 • najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Opis poslova: obavljanje poslova medicinske sestre/ tehničara na odjelu hitne medicinske pomoći

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • uredno popunjena prijava (na obrascu koji je sastavnio dio javnog oglasa),
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci),
 • uvjerenje iz matične knjige rođenih,
 • potvrda o prebivalištu (CIPS),
 • potvrda o radnom iskustvu sa točnom naznakom poslova i radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža,
 • svjedodžba o završnom ispitu ili diploma,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • potvrda o prioritetu pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjedje);

NAPOMENA Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama, a DZ Čitluk nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu. DZ Čitluk zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Liječničko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka je potrebno dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete pozvat će se na usmeni ispit.

U slučaju da nakon provođenja usmenog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Prijave se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, u zatvorenoj kuverti osobno na protokol ili preporučenom poštom na adresu:

DOM ZDRAVLJA ČITLUK Stjepana Radića br. 3 88 260 Čitluk s naznakom: „Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos“

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 08.08.2020

Datum objave: 28.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.