fbpx

Medicinska sestra – tehničar u Službi hitne medicinske pomoći

Ovaj oglas je istekao

JZU Dom zdravlja “Sveti Vračevi” Čelinac

Medicinska sestra – tehničar u Službi hitne medicinske pomoći

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JZU DOM ZDRAVLJA „SVETI VRAČEVI“ Č E L I N A C
Ulica Vidovdanska br. 5
Tel.051/551-044, 551-015 Faks: 051/555-260,
E-mail: dzcelinac@teol.net
Broj: 09/2-1244/20

O G L A S
za prijem radnika

1. Medicinska sestra – tehničar u Službi hitne medicinske pomoći, na neodređeno vrijeme……….. 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
-Da je državljanin RS, BiH,
-Da je zdravstveno sposoban,
-Da nije osuđivan za krivična djela i
-Da je punoljetan.

POSEBNI USLOVI:
– Završena SSS – Medicinska škola,
– Edukacija- bazični trening iz prve pomoći i kardiopulmonalne reanimacije (bazična reanimacija)
– Položen stručni ispit,

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti (dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova) u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od mjesec dana) sledeće dokumente:
– Uvjerenje o državljanstvu RS, BiH,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o nekažnjavanju,
– Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,
– Svjedočanstvo o završenoj SSS – Medicinska škola,
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
– Uvjerenje o završenoj edukaciju- bazični trening iz prve pomoći i kardiopulmonalne reanimacije (bazična reanimacija) .

Originalna dokumenta i to, Ivod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o ne kažnjavanju, Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
Uvjerenje o završenoj edukaciji- bazični trening iz prve pomoći i kardiopulmonalne reanimacije i Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne smiju biti starije od 6 (šest) mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Pismene pozive za intervju o kandidatima koji ispunjavaju uslove, Кomisija za prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od 8 dana od dana zatvaranja oglasa.
Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti putem pošte na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Vračevi” 78240 Čelinac, Ulica Vidovdnska br. 5

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.09.2020

Datum objave: 16.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.