fbpx

Medicinski tehničar Čelinac

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 2. tačka 1. Pravilnika o radu i člana 30. tačka 14. Statuta Javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja „Sveti Vračevi“ Čelinac, objavljujem:

Medicinski tehničar Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JZU DOM ZDRAVLJA „SVETI VRAČEVI“ ČELINAC
Ulica Vidovdanska br. 5
Tel.051/551-044, 551-015 Faks: 051/555-260,
E-mail: domzdravlja35@gmail.com
Na osnovu člana 2. tačka 1. Pravilnika o radu i člana 30. tačka 14. Statuta Javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja „Sveti Vračevi“ Čelinac, objavljujem:

O G L A S
za prijem radnika

1. Medicinski tehničar………1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja JZU Dom zdravlja “Sveti Vračevi“ Čelinac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI :
Da je državljanin RS, odnosno BiH,
Da je punoljetan,
Da je zdravstveno sposoban,
Da nije kažnjavan, odnosno osuđivan za krivična djela,
Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI:
SSS- medicinska škola,
Položen stručni ispit.

Uz prijavu na Oglas kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ( orignalna dokumenta ne smiju biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji ( ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sledeća dokumenta:
Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o nekažnjavanju,
Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,
Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
Svjedočanstvo o završenoj SSS- medicinska škola,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objave u „Glasu Srpske“ i na Birou rada Čelinac.
Prijave sa dokazima slati na adresu : Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Sveti Vračevi“ Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac- Кomisiji za prijem radnika.
Ukoliko Oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sa kandidatima će se obaviti interviju, od strane Кomisije za prijem radnika, o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.01.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.