fbpx

Menadžer službe za ocjenu kreditnih rizika (m/ž) za teritoriju cijele BiH

Ovaj oglas je istekao
MKO Eki oglas za posao

Mikrokreditno društvo EKI i Mikrokreditna fondacija EKI kao lideri u mikrokreditiranju znaju da pravi pristup poslu znači donijeti posao tamo gdje je najpotrebniji – do samog klijenta. Poslovanjem na ovaj način smo postali dio zajednice u kojoj radimo i taj status čuvamo i vrijednujemo. Odgovornost u radu je najbolji način da pokažemo da smo socijalno osviješćena organizacija, a nadogradnja poslovanja u Mikrokreditno društvo EKI, uz preko 20 godina predanog rada i preko 41.000 aktivnih klijenata potvrđuju da smo na pravom putu. Građenje partnerskih odnosa među zaposlenima u EKI-ju i sa našim klijentima je naše opredjeljenje i svaki naš korak vodi u tom pravcu. Ukoliko želite biti dio našeg tima, prijavite se na poziciju:

Menadžer službe za ocjenu kreditnih rizika (m/ž) za teritoriju cijele BiH

Glavne odgovnornosti:

 • Organizuje, rukovodi i odgovoran je za rad Službe za ocjenu kreditnih rizika,
 • unapređenje poslovnih procesa, organizacije i tehnologije rada unutar službe,
 • izrada pravila i procedura za ocjenu sposobnosti i spremnosti korisnika kredita da iz primarnih izvora   otplate izmiruje obaveze prema EKI-ju uz uvažavanje važećih propisa kojima se utvrđuju uslovi koje korisnik kredita mora ispuniti da bi mogao sklopiti ugovor o kreditu i preuzeti odgovarajuće obaveze,
 • izrada smjernica za procjenu rezervnih izvora otplate kredita – instrumenti obezbjeđenja uredne otplate kredita, odnosno izrada procedura za uspostavu sistema prihvatanja, evidentiranja i praćenja instrumenata obezbjeđenja,
 • definisanje najveće dopuštene izloženosti prema pojedinačnom klijentu (kao i grupi povezanih osoba) koja bi trebala biti zasnovana na rizičnom profilu pojedinačnog klijenta ili grupe povezanih lica,
 • kreiranje sistema unutarnjih kontrola procjene kreditnog rizika sa mjerama koje će osigurati pouzdane i sveobuhvatne informacije i usklađenost sa zakonima i internom kreditnom politikom i procedurama, i koje će sadržavati dobro definisan proces provjere postojećih postupaka i kriterija prilikom procedure odobravanja kredita klijentima,
 • osiguranje od rizika loše obrade kreditnog zahtjeva i loše procjene kreditne sposobnosti uz obezbjeđenje da svaki kreditni zahtjev mora proći temeljitu kreditnu analizu kvalifikovanog kreditnog analitičara,
 • izrada i usklađivanje programa, priručnika i politika i procedura za upravljanje kreditnim rizikom,
 • izrada izvještaja za Upravu, Komitet za rizik, Odbor za reviziju ,Upravni i Nadzorni odbor i druge vrste izvještaja.

Potrebne kvalifikacije:

 • VSS ekonomski fakultet, minimalno 240 ECTS,
 • najmanje  3 godine  na istim ili sličnim poslovima,
 • izražena proaktivnost ,dinamičnost, 
 • razvijene organizacijske vještine i vještine logičke analize informacija,
 • dobro poznavanje  MS Office paketa,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Nudimo vam:

 • Stimulativne radne uslove,
 • rad u dinamičnom okruženju,
 • dodatne edukacije i usavršavanja.

Očekujemo Vaše prijave u formi CV-a uz visoku stopu motivacije putem opcije “Prijavite se” ili putem linka https://www.eki.ba/oglas/?pozicija=menadzer-sluzbe-za-ocjenu-kreditnih-rizika-mkd&menu=4 

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 07.06.2020

Datum objave: 08.05.2020


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.