fbpx

Menadžer za bezbjednost i zdravlje na radu (m/ž) Vlasenica

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 48. tačka 6. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma ‘’ALPRO’’ Vlasenica – Prečišćen tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine, notarski potvrđen pod brojem: OPU 2171/16 od 05.07.2016. godine, Generalni direktor raspisuje: KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Menadžer za bezbjednost i zdravlje na radu (m/ž) Vlasenica

Opis poslova:

 • Sprovodi i primjenjuje naložene i propisane mjere bezbjednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine,
 • priprema i osposobljava zaposlene iz oblasti bezbjednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine, u skladu sa zahtjevima zakona i menadžment sistema i upoznaje ih sa rizicima i mjerama bezbjednosti na radnom mjestu,
 • organizuje preventivne i periodične preglede opreme i ispitivanja uslova radne sredine. Organizuje prethodne i periodične ljekarske preglede radnika i radi na pripremi potrebne dokumentacije u slučaju ocjene radne sposobnosti radnika. Priprema sve neophodne podatke i dokaze u slučaju produžavanja-obnove dozvola (ekološke, vodne), a u slučaju izgradnje novih objekata za dobijanje urbanističkih dozvola i dozvola za rad objekta,
 • priprema i dostavlja podatke o količinama proizvedenog otpada radi obračuna naknada za plaćenje prema nadležnim fondovima-operaterima,
 • vodi brigu o povredama na radu i profesionalnim oboljenjima i preduzima mjere za njihovo otklanjanje. Vodi zakonom propisane evidencije iz oblasti zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine i izvještava nadležne institucije i podnosi izvještaje rukovodstvu, organima upravljanja, nadležnim inspekcijama i institucijama. Vrši korespodenciju sa osiguravajućim kućama radi naplate štete po osnovu osiguranja u slučaju nastanka šteta na objektima i težih povreda na radu. Preuzima ulogu rukovođenja situacijom kod pojave akcidenata u oblasti bezbjednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine,
 • provodi procuduru ispitivanja i davanja podataka za obračun vodnih naknada prema ovlaštenoj ustanovi,
 • obavlja i druge poslove po naređenju generalnog direktora,
 • odgovara za primjenu procedura i uputstava referentnih menadžment sistema u oblasti bezbjednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine.

Potrebne kvalifikacije:

 • VSS, tehnički smjer, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.
 • poželjno je prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima i položen stručni ispit iz oblasti zaštite na radu.

Opšti uslovi:

 • Zdravstvena sposobnost,
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan (dostavlja se pri zasnivanju radnog odnosa).

Prijave za posao Menadžer za bezbjednost i zdravlje na radu (m/ž) Vlasenica sa kratkom biografijom dostaviti poštom ili lično na adresu AD ‘’ALPRO’’ NJegoševa bb, 75440 Vlasenica ili putem opcije “Prijavite se”.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.06.2020

Datum objave: 14.05.2020


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.