fbpx

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja škole Mostar

Ovaj oglas je istekao

Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja škole Mostar

Temeljem čl. 55. stav. 2., čl.62. točka 3.  Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (NN HNŽ broj: 39/00, 4/04, 5/04, 8/06) čl. 40. stav. 1. Statuta Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ, za raspisivanje javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Škole, broj: 05-02-30-714/20 od 27.04.2020. godine, Odlukom br. 01-05-232/20, na sjednici održanoj 18.05.2020. godine, Školski odbor Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta predviđenim Zakonom ispunjava i slijedeće uvjete:

 • Da ima završenu VSS
 • Da ispunjava uvjete za nastavnika u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju i drugom propisu
 • Da ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u srednjoj školi

Dodatni uvjeti za izbor ravnatelja su:

 • Da nije krivično kažnjavan
 • Da nije angažiran na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa
 • Da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stupnja s bilo kojim drugim članom Školskog odbora

Izbor i imenovanje ravnatelja vrši se na period od 4 godine.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti original ili ovjerene preslike – ne starije od 6 mjeseci – slijedećih dokumenata:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • ovjeren preslik diplome
 • životopis (sa kontakt brojem: tel. – mob.)
 • uvjerenje o prebivalištu
 • uvjerenje o radnom iskustvu u struci
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje da nije krivično kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak
 • ovjerenu izjavu da nije angažiran na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa i da nije u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja, s bilo kojim članom Školskog odbora

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe na temelju čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članovima njihovih obitelji (Sl. novine HNŽ-a br. 6/18) ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Nakon izviješća Natječajnog povjerenstva Školski odbor će kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja pismenim putem pozvati na razgovor, a u roku od 8 dana od dana donošenja odluke, pismeno obavijestiti kandidate o odluci o imenovanju ravnatelja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte ili osobno na adresu:

Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića

Kralja Tomislava br. 2

88 000  M o s t a r

s naznakom „za natječaj“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.06.2020

Datum objave: 29.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.