fbpx

N A T J E Č A J za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja Mostar

Ovaj oglas je istekao

Sveučilište u Mostaru

N A T J E Č A J za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja Mostar

Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), članka 117.,120. i 121. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 1685/20 od 26. veljače 2020. godine) i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, ur. broj: 01-3005/20 Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Biskupa Čule bb, 88000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje nutricionizam, znanstvena grana dijetoterapija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa/napredovanje )

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje prehrambena tehnologija, znanstvena grana inženjerstvo- 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa/napredovanje)

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje prehrambena tehnologija, znanstvena grana inženjerstvo – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa/napredovanje)

EKONOMSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana financije, skupina predmeta „financije“ – 1 izvršitelj (napredovanje)

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti professor na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana marketing, skupina predmeta „marketing “ -1 izvršitelj (napredovanje)

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana menadžment, skupina predmeta „menadžment” – 1 izvršitelj (napredovanje)

FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta -1 izvršitelj (napredovanje)

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvene grane kineziologija sporta i kineziološka edukacija – 1 izvršitelj (napredovanje)

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje biologija, znanstvena grana botanika – 1 izvršitelj (napredovanje)

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvena grana didaktika – 1 izvršitelj (napredovanje)

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana anorganska kemija – 1 izvršitelj (napredovanje)

6. izbor u umjetničko-nastavno zvanje docent na umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa/napredovanje)

7. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti, znanstvena grana edukacijsko-rehabilitacijske znanosti – 1 izvršitelj

8. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanost, znanstvena grana edukacijsko-rehabilitacijske znanosti – 1 izvršitelj

9. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana glazbena teorija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa/napredovanje)

FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo – 1 izvršitelj  (napredovanje)

2. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje ostale tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika 1- izvršitelj

3. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje ostale tehničke znanosti, znanstvena grana organizacija rada i proizvodnje – 1 izvršitelj

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, znanstvena grana umjetna inteligencija, za potrebe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti – 1 izvršitelj (napredovanje)

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, znanstvena grana programsko inženjerstvo – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i rehabilitacija, za potrebe kolegija Uvod u fizioterapiju i Klinička kineziologija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, za potrebe kolegija Palijativna zdravstvena njega i Zdravstvena njega starijih osoba – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, za potrebe kolegija Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama, Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika i Rad s grupom u sestrinstvu – 4 izvršitelja (bez zasnivanja radnog odnosa)

FILOZOFSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana teorija i povijest književnosti – 1 izvršitelj (napredovanje)

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana germanistika – 1 izvršitelj (napredovanje)

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana povijest filozofije – 1 izvršitelj (napredovanje)

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika, nastavni kolegiji Hrvatska usmena književnost, Hrvatske usmene priče, Hrvatski povijesni roman, Pikarski roman u hrvatskoj književnosti i Suodnosi usmene i pisane hrvatske književnosti – 1 izvršitelj (napredovanje)

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika, nastavni kolegiji Leksikologija hrvatskog jezika, Sintaksa hrvatskog jezika i Tvorba riječi u hrvatskome standardnom jeziku – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa/napredovanje)

6. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika, nastavni kolegiji Onomastika i Teorija jezika – 1 izvršitelj (napredovanje)

7. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika, nastavni kolegij Stilistika – 1 izvršitelj (napredovanje)

8. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika – 1 izvršitelj (napredovanje)

9. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana ostale grane socijalnog rada – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa/napredovanje)

10. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana teatrologija i dramatologija – 1 izvršitelj (napredovanje)

11. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana masovni mediji, nastavni kolegiji Televizija I, Televizija II, Televizija III (praktikum) i Mediji u procesu globalizacije – 1 izvršitelj (napredovanje)

12. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana javne politike i javno upravljanje – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa/napredovanje)

13. izbor u znanstveno-nastavno zvanje lektor na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika – 1 izvršitelj (sa zasnivanjem radnog odnosa)

14. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje ostale humanističke znanosti, znanstvena grana povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa/napredovanje)

15. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje ostale humanističke znanosti, znanstvena grana povijest umjetnosti  – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa/napredovanje)

16. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa/napredovanje)

17. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje ostale humanističke znanosti, znanstvena grana povijest umjetnosti, nastavni kolegiji Uvod u povijest umjetnosti, Teorija i povijest povijesti umjetnosti i Vizualne komunikacije – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana konstrukcije – 1 izvršitelj (napredovanje)

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvena grana arhitektonsko projektiranje – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

MEDICINSKI FAKULTET

Bijeli Brijeg bb, 88000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija, predmet kirurgija bez zasnivanja radnog odnosa – 1 izvršitelj (napredovanje)

2. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana pedijatrija, predmet pedijatrija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija, predmet kirurgija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa/napredovanje)

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana farmakologija i toksikologija, predmet Farmakologija bez zasnivanja radnog odnosa- 1 izvršitelj (napredovanje)

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje dentalna medicina, znanstvena grana Ortodoncija, predmet Ortodoncija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa/ napredovanje)

6. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana radiologija i nuklearna medicina, predmet Radiologija – 2 izvršitelja (bez zasnivanja radnog odnosa)

7. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, predmet Medicinska mikrobiologija i parazitologija – bez zasnivanja radnog odnosa

8. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje dentalna medicina, znanstvena grana oralna kirurgija, predmet Oralna kirurgija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa/ napredovanje)

9. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, predmet Dentalna morfologija s antropologijom – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

10. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje Dentalna medicina, znanstvena grana oralna medicina i parodontologija, predmet Oralna medicina I – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

11. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sudska medicina, predmet Sudska medicina – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

12. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana urgentna medicina, predmet Urgentna medicina sa stažom – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

13. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana Otorinolaringologija, predmet Bolesti glave i vrata – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

14. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje dentalna medicina, znanstvena grana Endodoncija i restaurativna dentalna medicina, predmet Restaurativna dentalna medicina I – 2 izvršitelja (bez zasnivanja radnog odnosa)

15. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana onkologija i radioterapija, predmet interna medicina – 5 izvršitelja (bez zasnivanja radnog odnosa)

16. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska fizika i biofizika, predmet Medicinska fizika i biofizika – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

PRAVNI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – 1 izvršitelj (zasnivanje radnog odnosa)

2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države – 1 izvršitelj (zasnivanje radnog odnosa)

3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo – 1 izvršitelj (napredovanje)

4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – 1 izvršitelj (napredovanje)

5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – 1 izvršitelj (napredovanje)

Kandidati za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja moraju ispunjavati: – opći uvjet  – posebne uvjete

a) Opći uvjet: –   da su stariji od 18 godina

b) Posebni uvjeti

Pored općeg uvjeta kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), Pravilnikom o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja (ur. broj: 01-2380/14 od 16. prosinca 2014.) (vidjeti: http://web-admin.sum.ba/api/storage/pravilnik_o_izborima_u_znanstveno_nastavna_zvanja_1558601797_28.pdf?_ga=2.256891915.1474210531.1590386346-115369259.1587678843) i Pravilnikom o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (ur. broj: 01-1688/20 od 26. veljače 2020.) (vidjeti: https://www.sum.ba/dokumenti/pravilnik_minimalni_uvjeti.pdf

c) Potrebni dokumenti

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici koja ne smije biti starija od šest mjeseci: – životopis,

– preslika osobne iskaznice ili rodnog lista,

– popunjena tablica za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja i dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja;

tablica sukladna Pravilniku o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja ( ur. broj: 01-2380/14 od 16. prosinca 2014.)  može se preuzeti na službenoj stranici Sveučilišta u Mostaru (vidjeti https://web-admin.sum.ba/api/storage/Tablice 1 za izbore u znanstveno-nastavna zvanja (po starom Pravilniku)_1591009476_77.xls

– popunjena tablica za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja i dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja;

tablica sukladna Pravilniku o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (ur. broj: 01-1688/20 od 26. veljače 2020.) može se preuzeti na službenoj stranici Sveučilišta u Mostaru (vidjeti: https://web-admin.sum. ba/api /storage/Tablice   2 za izbore u znanstveno-nastavna zvanja (po novom Pravilniku) 1591009478_84.xls

Ako je diploma stečena u inozemstvu, kandidat je obvezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji u Bosni i Hercegovini.

Iznimno, kandidati s javnih sveučilišta u kojima je Sveučilište u Mostaru pridruženi ili stalni član Rektorskog zbora uz prijavu mogu priložiti potvrdnice o završenim studijima. Isti su obvezni naknadno dostaviti presliku diplome o završenom studiju i potvrdu o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inozemstvu.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika za svaku poziciju za koju se prijavljuje.

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, mrežnim stranicama Sveučilišta i ustrojbenih jedinica.

Prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adrese ustrojbenih jedinica (Fakulteta) Sveučilišta u Mostaru na koje se Natječaj odnosi s naznakom: „Prijava na natječaj za izbor/reizbor u znanstveno – nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja s naznakom ustrojbene jedinice, imena i prezimena i pozicije na koju se prijavljuje – NE OTVARATI “.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 65

Datum isteka: 16.06.2020

Datum objave: 02.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.