fbpx

Načelnik Odjeljenja za opštu upravu, Načelnik Odjeljenja za finansije, privredu i javne djelatnosti Berkovići

Ovaj oglas je istekao

Načelnik opštine Berkovići raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta, prijem službenika u radni odnos u Opštinsku upravu opštine Berkovići:

Načelnik Odjeljenja za opštu upravu, Načelnik Odjeljenja za finansije, privredu i javne djelatnosti Berkovići

Opština Berkovići

JAVNI КONКURS

I – Načelnik opštine Berkovići raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta, prijem službenika u radni odnos u Opštinsku upravu opštine Berkovići:
1. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu – 1 izvršilac,
2. Načelnik Odjeljenja za finansije, privredu i javne djelatnosti – 1 izvršilac,

II – Opis poslova pod rednim br.1 i 2.
Načelnici odjeljenja su rukovodioci odjeljenjem, odgovaraju za rad odjeljenja i obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Berkovići.

III – Mandat
Načelnike odjeljenja imenuje Skupština opštine nakon sprovedenog Javnog konkursa za vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.
Načelnici odjeljenja imaju radnopravni status službenika na rukovodećim radnim mjestima.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Opšti uslovi za kandidate pod rednim br.1 i 2.
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
-da nije otpuštan iz službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Кonkursa,
-da se na njega ne odnose odredbe člana 9. Stav 1. Ustava BiH,
-da nije u sukobu interesa , odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

V – Posebni uslovi za kandidate
Načelnik Odjeljenja za opštu upravu :
-da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus sa zvanjem diplomirani pravnik i ostavarenih najmanje 240 ESTS bodova ili ekvivalent,
-da ima najamnje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-da ima položen stručni ispit za rada u opštinskoj upravi.
Načelnik Odjeljenja za finansije, privredu i javne djelatnosti:
-da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani ekonomista ili prvi ciklus sa zvanjem diplomirani ekonomista i ostavarenih najmanje 240 ESTS bodova ili ekvivalent,
-da ima najamnje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-da ima položen stručni ispit za rada u opštinskoj upravi

VI – Potrebna dokumenta
Prijave na Javni konkurs dostavljaju se na propisanom obrascu koji je dostupan na sajtu MULSRS , a može se preuzeti u kancelariji broj 11 Opštine Berkovići.
Uz prijavu za učešće na Javnomkonkursu, kandidati su dužni dostaviti podatke o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-dipolomu o stručnoj spremi,
-ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je neospojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi – čl.44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave,
-ovjerenu izjavu da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Кonkursa,
-ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. Tačka 1. Ustava BiH, odnosno da ne služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužbom tog suda,
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu u organima uprave,
-dokaz o radnom iskustvu,
-uvjerenje da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije ( uvjerenje o nekažnjavanju)
-ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidat će dostaviti nakon konačnog imenovanja.

VII – Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa u dnevnom listu „ Glas Srpske“ i u „Službenom glasniku Republike Srpske „. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok se računa od dana posljednjeg objavljivanja.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Svjetlana Marković.Кontakt telefon: 059/860-111.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Кonkursa Кomisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati blagovremeno biti obavješeteni i sačiniće rang-listu prema uspjehu postignutom prilikom intervjua.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Berkovići, Кonkursna komisija za izbor, Viduša bb, 88 363 Berkovići.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 04.02.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.